แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ครั้งที่ 5 “ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน”
The 5th Thailand Bike and Walk Forum: Walk and Bike Friendly Community

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาระบุหน่วยงาน/องค์กร

(1) ที่อยู่องค์กร/หน่วยงาน /ภาคี

(2) ผู้แทนเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ:
การประชุมครั้งนี้ โครงการฯ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น ขออนุญาตจำกัดการลงทะเบียนเพียงหน่วยงานละไม่เกิน 2 คน

อาหารที่ท่านต้องการให้จัดเตรียม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 Bike and Walk Trip "Walk to Wat ทอดน่อง ท่องวัดวา" ณ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(ผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรม One Day Walk Trip : Walk to Wat ทอดน่อง ท่องวัดวา ณ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จะมีค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท)

กรุณาชำระค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 500 บาท และค่าร่วมกิจกรรม One Day Walk Trip : Walk to Wat ทอดน่อง ท่องวัดวา จำนวน 300 บาท (ถ้ามี) ภายใน 3 วัน หลังจากลงทะเบียนออนไลน์
เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 16
ชื่อบัญชี Bike and Walk Forum การประชุมเดินจักรยาน เลขที่บัญชี 050-0-14975-5
และส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ bikeandwalkforum@gmail.com หรือ โทรสาร 02-618-4430