Home / E-Book / วารสารแจกฟรีส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน คลอโรฟิลล์ ฉบับที่ 13 (Chlorophyll V.13) ผู้สนใจสามามรถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีครับ

วารสารแจกฟรีส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน คลอโรฟิลล์ ฉบับที่ 13 (Chlorophyll V.13) ผู้สนใจสามามรถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีครับ

เมื่อคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันคือหน่วยย่อยที่สุดของเมืองจักรยาน ดังนั้นชุมชนที่เป็นมิตรต่อจักรยานจึงเป็นจิ๊กซอว์แรกที่สำคัญที่สุดต่อจากคน
ชุมชนที่เอื้อให้ผู้คนในชุมชนออกมาใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยจะทำ ให้มีคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น  Chlorophyll Vol.13 Lucky Number !!!

เล่มนี้เราจึงได้นำเสนอพลังของ “ผู้คนและชุมชน” ที่ทำให้เกิด “เมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อจักรยาน” เรื่องที่น่าสนใจในเล่มนี้
หน้า 7 พลังชุมชนขับเคลื่อนเมือง และชุมชนจักรยาน
หน้า 11 อิ่มบุญกับผ้าป่าเพื่อหมาแมว เส้นทางปั่นกรุงเทพ-ลำปาง
หน้า 16 ดงกลาง ต้นแบบชุมชนจักรยาน

ตามอ่านได้ทั้งเล่ม ตาม link นี้นะคะ 🙂 


Comments

comments