บันทึกการเดินทาง ปั่นตามรอยพระนางจามฯ 650 กม.

พวกเราปั่นจักรยานข้ามเขตจังหวัดลพบุรีเข้าสู่นครสวรรค์ที่อำเภอตาคลี มุ่งไปที่เมืองโบราณจันเสนเป็นแห่งแรก
สมาชิกหลายคนประทับใจเส้นทางก่อนถึงเมืองจันเสนมาก เพราะเป็นเส้นทางที่เงียบสงบ...

วงเวียนจักรยาน

ระบบวงเวียนเป็นระบบการจราจรแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับบริเวณที่มีถนนหลายสายมาเจอกันประกอบขึ้นเป็นสี่แยก สามแยก ห้าแยก หรือกี่แยกก็ตามที ถ้าไม่ใช้ระบบไฟจราจรเขาก็มักจะใช้ระบบวงเวียนกัน...

ชมรมฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา

ชมรมฯ ในฐานะแกนกลางขับเคลื่อนมติสช. จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อกระทรวงศึกษาฯ...

ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย...

นายกรัฐมนตรีพูดส่งเสริมการใช้จักรยานออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่ว

“...นอกจากนั้น ผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกำลังกาย ผมดีใจนะครับอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้น เป็นการออกกำลังกายที่ดี...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด