Focus Group มาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอการจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ กทม....

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560)

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560) หัวข้อ/ประเด็นหลัก : เมืองที่เป็นมิตรกับคนเดินและคนใช้จักรยาน (...

การประชุม ISPAH 2016 เปิดรับบทคัดย่อเพิ่มเติม

การประชุม ISPAH 2016 เปิดรับบทคัดย่อเพิ่มเติม

ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

MOU ระหว่างชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC)  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...

Velo-city 2017 เนเธอร์แลนด์ เปิดรับบทคัดย่อแล้ว

การประชุมจักรยานโลก Velo-city Global 2016 ที่นครไทเป ไต้หวัน เพิ่งจบลงไปพร้อมกับความสำเร็จอย่างงดงามได้เพียงสามเดือน ...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

TCC Shop

ไม่พบเนื้อหา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด