TCC ชวนปั่นตามรอยพระนางจามเทวีฯ ปั่นไปเอาบุญ

การส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยไม่ใช้เครื่องยนต์(Non-Motorize Transport & Tourism)  และ บูรณาการร่วมกับงานหลักของ โครงการผลักดันเรื่องการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย (ได้รับการสนับสนุนจาก...

ชมรมฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา

ชมรมฯ ในฐานะแกนกลางขับเคลื่อนมติสช. จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อกระทรวงศึกษาฯ และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม...

ระดมความคิดเห็นประเด็น Bicycle Rack: กฎหมายว่าไง ตำรวจว่าไง

การขนจักรยานขึ้นรถยนต์(หรือรถกระบะสองตอน)นั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายไทยหากมองเฉพาะในประเด็นที่จักรยานมีส่วนยื่นออกด้านท้ายหรือด้านสูงบนหลังคาของรถยนต์  แต่จะผิดกฎหมายหากตัวจักรยานยื่นออกด้านข้างนอกสุดของตัวถังรถยนต์อันรวมถึงกระจกมองข้างด้วย  ...

ปฏิรูประบบทางเท้าในเขตเมือง ปัญหาเล็กที่ใหญ่และซับซ้อน ....เสนอให้คสช.ช่วยแก้ไข

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  ชมรมฯ ได้ส่งข้อเสนอต่อคสช. ว่าด้วยเรื่อง

การปฏิรูประบบทางเท้าในเขตเมือง ปัญหาเล็กๆ ที่ใหญ่และซับซ้อน เกินกว่าจะแก้ไขได้ในภาวะปกติ

 

วอลเลย์บอลทีมชาติไทยหญิง ร่วมเผยแพร่กิจกรรม “เดินไป-ปั่นไป” สร้างเมืองสุขภาวะ

เรื่องราวดีๆ จากกลุ่มบุคคล มีชื่อเสียง ที่ร่วมกันเผยแพร่กิจกรรม ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในวงกว้าง สร้างเมืองแห่งสุขภาวะ เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด