TCC ได้รับเลือกเป็นองค์กรสมาชิกแห่งเดือน Member of the Month

        ชื่อ ของประเทศไทย ซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย อาจจะไม่ปลุกให้คนเห็นภาพการใช้จักรยานนัก ...

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เดินไป ปั่นไป

"คนลืมไปว่าตัวเองมีขา การพึ่งตนเองดีกว่าพึ่งคนอื่น"

"การนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันตรายมากกว่าการเดินด้วยตนเอง "

คนใช้จักรยานกันมาๆ ดีอย่างไร ?????

โครงการสองล้อเติมยิ้ม ....

   การะดมทุน

       การระดมทุนหรือจัดหางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ จะทำการเปิดบัญชีภายใต้ชื่อ‘โครงการสองล้อเติมยิ้ม ลูกหลานทหารชายแดนใต้...

TCC อาสาสอน อาสาซ่อม

วัตถุประสงค์

เพื่อสอนการซ่อมจักรยานที่เสียให้ใช้งานได้ ในพื้นที่ชุมชนของเขตกรุงเทพมหานคร  หรือพื้นที่อื่นๆที่ต้องการและแสดงความจำนงค์เข้ามาที่ชมรมฯ

สื่อสิ่งพิมพ์ของ TCC

การประชุมวิชาการ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา TCC จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ออกมากว่า 10 ชิ้น ทั้งนี้ 8 ชิ้น มาจากการบทความวิชาการที่นักวิจัยนำเสนอในเวทีการประชุม ส่วนที่เหลือเป็นผลการดำเนินงานของชมรมฯ และบทความจากวารสารหมอชาวบ้าน ซึ่งเ...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด

ห้องภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
หลังจากจบการประชุมวิชาการ The 2nd Thailand Bike and Walk Forum:...
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...