สมัครร่วมคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

สสส. และชมรมฯ เปิดรับ"ข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ" จากท้องถิ่น ท้องที่และชุมชนที่สนใจทั่วประเทศ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์...

ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

MOU ระหว่างชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC)  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...

ผ้าป่าเพื่อหมาแมว

เปิดสั่งจองเสื้อจักรยานรุ่นที่น่ารักที่สุดในโลก รุ่น"ผ้าป่าเพื่อหมาแมว" ได้แล้วที่นี่  ...

ประชุมวิชาการเดินจักรยานครั้งที่ ๔ ยกระดับไปอีกขั้น

การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ ๔ “เดินและจักรยาน... งานของทุกคน”(Bike and Walk for ALL)...

พันธมิตรการจักรยานโลกเรียกร้องให้สหประชาชาติตั้งวันจักรยานโลก

พันธมิตรการจักรยานโลก(World Cycling Alliance – WCA) จะรณรงค์ให้มีการตั้งวันจักรยานโลก (World Bicycle Day)...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

TCC Shop

ไม่พบเนื้อหา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด