ปั่นตามรอยทวารวดีฯ 1-9 พ.ค. 58 (ทริปสะอาด ครั้งที่ 20)

  กิจกรรมปั่นตามรอยทวาราวดี ร่วมสร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2558 
899 กิโลเมตร จากนครปฐม ถึง กระบี่ เชื่อมร้อยเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน นักปั่น ท้องถิ่น...

นายกรัฐมนตรีพูดส่งเสริมการใช้จักรยานออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่ว

“...นอกจากนั้น ผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกำลังกาย ผมดีใจนะครับอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้น เป็นการออกกำลังกายที่ดี...

ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ชมรมฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา

ชมรมฯ ในฐานะแกนกลางขับเคลื่อนมติสช. จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อกระทรวงศึกษาฯ...

บันทึกการเดินทาง ปั่นตามรอยพระนางจามฯ 650 กม.

พวกเราปั่นจักรยานข้ามเขตจังหวัดลพบุรีเข้าสู่นครสวรรค์ที่อำเภอตาคลี มุ่งไปที่เมืองโบราณจันเสนเป็นแห่งแรก
สมาชิกหลายคนประทับใจเส้นทางก่อนถึงเมืองจันเสนมาก เพราะเป็นเส้นทางที่เงียบสงบ...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด