อาสาซ่อม อาสาสอน หมู่บ้านอารียา ลาดปลาเค้า

จากชุมชนย่านพุทธบูชา เขตทุ่งครุ ทางใต้ของกรุงเทพฯ  “อาสาซ่อม อาสาสอน” ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคมย้อนกลับไปทางเหนือของกรุงเทพฯ ที่หมู่บ้านอารียาเมทโทร ติดวัดลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรเอกชนขนาดใหญ่...

นายกรัฐมนตรีพูดส่งเสริมการใช้จักรยานออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่ว

“...นอกจากนั้น ผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกำลังกาย ผมดีใจนะครับอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้น เป็นการออกกำลังกายที่ดี ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประจำวันหรือเพียงแค่ออกกำลังกาย รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นะครับ...

ชมรมฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา

ชมรมฯ ในฐานะแกนกลางขับเคลื่อนมติสช. จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อกระทรวงศึกษาฯ และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม...

TCC ชวนปั่นตามรอยพระนางจามเทวีฯ ปั่นไปเอาบุญ

การส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยไม่ใช้เครื่องยนต์(Non-Motorize Transport & Tourism)  และ บูรณาการร่วมกับงานหลักของ โครงการผลักดันเรื่องการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย (ได้รับการสนับสนุนจาก...

ระดมความคิดเห็นประเด็น Bicycle Rack: กฎหมายว่าไง ตำรวจว่าไง

การขนจักรยานขึ้นรถยนต์(หรือรถกระบะสองตอน)นั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายไทยหากมองเฉพาะในประเด็นที่จักรยานมีส่วนยื่นออกด้านท้ายหรือด้านสูงบนหลังคาของรถยนต์  แต่จะผิดกฎหมายหากตัวจักรยานยื่นออกด้านข้างนอกสุดของตัวถังรถยนต์อันรวมถึงกระจกมองข้างด้วย  ...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด

ห้องภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมรมฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “...
เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2557 ทีมงานอบรม ติดตาม ประเมินผล...