ประกาศทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560

ตถุประสงค์:  เพื่อค้นหาข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องเดินและจักรยานในชีวิตประจำวันของสังคมไทย  เป็นข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ...

Velo-city 2017 เนเธอร์แลนด์ เปิดรับบทคัดย่อแล้ว

การประชุมจักรยานโลก Velo-city Global 2016 ที่นครไทเป ไต้หวัน เพิ่งจบลงไปพร้อมกับความสำเร็จอย่างงดงามได้เพียงสามเดือน ...

ผ้าป่าเพื่อหมาแมว

เปิดสั่งจองเสื้อจักรยานรุ่นที่น่ารักที่สุดในโลก รุ่น"ผ้าป่าเพื่อหมาแมว" ได้แล้วที่นี่  ...

ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

MOU ระหว่างชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC)  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...

พันธมิตรการจักรยานโลกเรียกร้องให้สหประชาชาติตั้งวันจักรยานโลก

พันธมิตรการจักรยานโลก(World Cycling Alliance – WCA) จะรณรงค์ให้มีการตั้งวันจักรยานโลก (World Bicycle Day)...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

TCC Shop

ไม่พบเนื้อหา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด