วงเวียนจักรยาน

 ระบบวงเวียนเป็นระบบการจราจรแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับบริเวณที่มีถนนหลายสายมาเจอกันประกอบขึ้นเป็นสี่แยก สามแยก ห้าแยก หรือกี่แยกก็ตามที...

ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณ...

ทริปสะอาดครั้งที่ 18 อลังการน้ำตก มรดกโลกปราสาทวัดภู ดูวิถีลาวใต้

เต็มแล้วค่ะ เต็มแล้ว สำหรับทริปสะอาดครั้งที่ 18 อลังการน้ำตกฯ
เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 รับจำนวนจำกัด !!! 

นายกรัฐมนตรีพูดส่งเสริมการใช้จักรยานออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่ว

“...นอกจากนั้น ผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกำลังกาย ผมดีใจนะครับอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้น เป็นการออกกำลังกายที่ดี ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประจำวันหรือเพียงแค่ออกกำลังกาย รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นะครับ...

ไทยเป็นสมาชิก ECF แล้วไทยได้อะไร

ตัว ECF เขาเองก็พูดเสมอว่า ไม่มีคำตอบเบ็ดเสร็จสำหรับทุกกรณี ทุกแห่ง  ทุกเมือง ทุกเทศบาลต้องเอาวิธีคิดในภาพรวมไปปรุง

แต่งใช้เองในแต่ละบริบทของตน

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด