ทางจักรยานริมแม่น้ำไทย

.....................แต่ผมกลับเพียงแค่ชอบ และยังลังเลที่จะสนับสนุนทางจักรยาน 14 กิโลเมตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใช้งบประมาณมากถึงหมื่นสี่พันล้านบาท...

เมาแล้วปั่น ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร?

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมโต๊ะกลมระดมความเห็นในหัวข้อ“เมาแล้วปั่น – ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร?” ...

ชมรมฯ เข้าพบหารือความร่วมมือกับอธิบดีและรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน),...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน),...

เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา

TCC Shop

ไม่พบเนื้อหา

คลิปวีดีโอ

วีดีโอทั้งหมด