Home / Booklet / เมืองน่าอยู่ สร้างได้…ไม่ไกลเกินจริง

เมืองน่าอยู่ สร้างได้…ไม่ไกลเกินจริง


หนทางทำให้ “เมืองน่าอยู่” สามารถทำได้ง่ายๆ เพืยงแค่เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุ้นชินสู่วิถี “แห่งการเดิน” และ “การใช้จักรยาน” ในชีวิตประจำวัน นอกจากดีต่อสุขภาพของตัวเองแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ

Comments

comments