Home / webmaster

webmaster

ชมรมฯ ร่วมจัดการประชุมเรื่องระบบจักรยานสาธารณะกับ APEC

ระบบจักรยานสาธารณะ (Public Bike Sharing System – PBSS) คือระบบที่จัดจักรยานไว้ตามจุดต่างๆ ของเมืองที่เรียกได้ว่าเป็น “สถานี” ให้ประชาชนทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกสามารถนำออกไปใช้ได้

Read More »

ประกาศทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560

วัตถุประสงค์:  เพื่อค้นหาข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องเดินและจักรยานในชีวิตประจำวันของสังคมไทย  เป็นข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ

 

Read More »

ประกาศทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560

ข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ

Read More »

Velo-city 2017 เนเธอร์แลนด์ เปิดรับบทคัดย่อแล้ว

การประชุมจักรยานโลก Velo-city Global 2016 ที่นครไทเป ไต้หวัน เพิ่งจบลงไปพร้อมกับความสำเร็จอย่างงดงามได้เพียงสามเดือน  สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป(ECF)ซึ่งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2013 ก็ได้ประกาศแล้วว่า การจัดประชุมครั้งต่อไป Ve

Read More »

มาตรฐานยางนอกยางในรถจักรยานผ่านการพิจารณารอบสอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ได้จัดการประชุมพิจารณาผลของโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยาน และการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน

Read More »

ชมรมฯ ร่วมสนับสนุนผู้ว่าฯ ยโสธร ชวนประชาชนใช้จักรยาน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คนปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ให้ยโสธรเป็น “เมืองแห่งวิถีอิสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” และยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ด้วย ๗ ส. ได้แก่ สงบ สามัคคี สีเขียว สะอาด ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และสโลว์ซิตี้ (Slow City)

Read More »

ศาลเชียงใหม่ตัดสินให้สาวเมาที่ขับรถชนนักจักรยานตาย 3 คน ถูกจำคุก 2 ปีและจ่ายค่าเสียหาย 2.1 ล้านบาท

ศาลเชียงใหม่ตัดสินให้สาวเมาที่ขับรถชนนักจักรยานตาย3คน ถูกจำคุก 2ปีและจ่ายค่าเสียหาย 2.1ล้านบาท

 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเทศบาลนำร่องเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเทศบาลนำร่องเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ในภาค   ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Read More »