Home / webmaster (page 30)

webmaster

วงเวียนจักรยาน

ระบบวงเวียนเป็นระบบการจราจรแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับบริเวณที่มีถนนหลายสายมาเจอกันประกอบขึ้นเป็นสี่แยก สามแยก ห้าแยก หรือกี่แยกก็ตามที ถ้าไม่ใช้ระบบไฟจราจรเขาก็มักจะใช้ระบบวงเวียนกัน ระบบวงเวียนนี้ใช้ได้ดีกับการจราจรที่ไม่หนาแน่นมากนัก ในกรุงเทพมหานครก็เคยมีใช้เยอะ เช่นที่ปทุมวัน หรือศาลาแดง หรือราชเทวี แต่ตอนนี้ถูกทุบทิ้ง เอาพื้นที่มาทำเป็นสี่แยกไฟแดงแทน

Read More »

วงเวียนจักรยาน

           ระบบวงเวียนเป็นระบบการจราจรแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับบริเวณที่มีถนนหลายสายมาเจอกันประกอบขึ้นเป็นสี่แยก สามแยก ห้าแยก หรือกี่แยกก็ตามที ถ้าไม่ใช้ระบบไฟจราจรเขาก็มักจะใช้ระบบวงเวียนกัน ระบบวงเวียนนี้ใช้ได้ดีกับการจราจรที่ไม่หนาแน่นมากนัก ในกรุงเทพมหานครก็เคยมีใช้เยอะ เช่นที่ปทุมวัน หรือศาลาแดง หรือราชเทวี แต่ตอนนี้ถูกทุบทิ้ง เอาพื้นที่มาทำเป็นสี่แยกไฟแดงแทน

Read More »

บทคัดย่อผ่านการพิจารณา นำเสนอใน Thailand bike and walk forum III

ผลการพิจารณารับบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเดิน -จักรยาน ครั้งที่ 3
 

รหัส

ชื่อเรื่อง/บทคัดย่อ

001

Read More »

เขตเมืองอาร์นเน็ม-ไนเมเก็นในเนเธอร์แลนด์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด Velo-city 2017

เขตเมืองอาร์นเน็ม-ไนเมเก็นในเนเธอร์แลนด์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด Velo-city 2017 

 

Read More »