Home / webmaster (page 32)

webmaster

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดหารือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดหารือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

 

Read More »

ชมรมฯ เข้าพบสำนักนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน, นายกวิน ชุติมา กรรมการ และนายพีระ เนตรวีระ ผู้ประสานงาน ได้เข้าพบนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันRead More »

อาสาซ่อม อาสาสอน นัดพิเศษ คืนความสุขให้ทหารและครอบครัวที่กองพล 9 กาญจนบุรี

 

อาสาซ่อม อาสาสอน นัดพิเศษ คืนความสุขให้ทหารและครอบครัวที่กองพล 9 กาญจนบุรี

 

 

Read More »

ทางจักรยาน จำเป็นแค่ไหน

ทางจักรยาน จำเป็นแค่ไหน

เรื่อง: กวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ภาพ:ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

 

Read More »

ข่าวดีจุดประกาย ชุมชนจักรยานบ้านดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

ข่าวดีจุดประกาย สสส. นำเสนอตัวอย่างชุมชนที่มีคนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ที่ชุมชนจักรยานบ้านดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 

Read More »

ไต้หวันลุยมหกรรมจักรยานกระตุ้นส่งออก

ไต้หวันลุยมหกรรมจักรยานกระตุ้นส่งออก

 

ศูนย์ส่งเสริมการค้าไต้หวันฯ เดินหน้าจัดงานมหกรรมจักรยานฯ รับเทรน "ปั่นเพื่อสุขภาพ" เล็งบุกจัดเทร์ดแฟร์ในไทย

Read More »

ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Read More »

ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

Read More »