Home / webmaster (page 33)

webmaster

ซ่อมมาราธอนที่ทุ่งสองห้อง (อาสาซ่อมอาสาสอนครั้งที่ ๑๒)

“ยอมรับตรงๆครับว่าเหนื่อย แต่ก็มีความสุขที่เห็นเจ้าของจักรยานดีใจเมื่อรถจักรยานของเขากลับมาใช้ได้ดีอีกครั้งหนึ่ง” นี่เป็นความรู้สึกของผมและคิดว่าน้องๆ อาสาสมัครที่ไปช่วยกันก็คงคิดในทำนองเดียวกัน

 

Read More »

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1

รายงานการเข้าร่วมประชุม สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น 
โดย  ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย  ประธานกำกับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานฯ

ที่มา

      เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินจังหวัดขอนแก่น โดยคุณสุรพงษ์  ใจเมือง ได้เข้ามีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นสาธารณะว่าด้วย”การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นของการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1 ได้แก่

Read More »

อาสาสมัครคับคั่งใน อาสาซ่อม อาสาสอน ครั้งที่ ๑๑ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ

ขึ้นเหนือแล้วก็ต้องกลับลงมาใต้ ความจริงเป็นตะวันตกเฉียงใต้มากกว่า คราวนี้ “อาสาซ่อม อาสาสอน” จรลีไปที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  ชื่อแขวงและเขตอาจฟังดูคุ้นๆ เพราะชุมชนนี้ตั้งอยู่ในแขวงและเขตเดียวกับชุมชนหน้าวัดโคนอน (ชุมชนแรกในกรุงเทพฯ ที่ประกาศตนเองเป็นชุมชนจักรยาน) อันที่เป็นสถานที่ปฐมฤกษ์เบิกโรงของโครงการอาสาซ่อมอาสาสอนไปเมื่อเดือนมีนาคมนั่นเอง เขตภาษีเจริญดูเหมือนจะถูกชะตากับโครงการนี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นครั้งที่ ๓ แล้วที่เรามาที่เขตนี้ ความจริงชุมชนที่เราไปก็รู้จักกันหมดและแนะนำกันมาให้มาใช้บริการโคร

Read More »

ชมรมฯ ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๑๗ ตาลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่าย องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพื่อนำเสนอประเด็นร่วมในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีกำหนดจะจัดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีนี้ด้วย โดยมีนายกวิน ชุติมา กรรมการ และ นส.จินตนา เจือตี๋ ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ไปร่วมประชุม

Read More »

นายกรัฐมนตรีพูดส่งเสริมการใช้จักรยานออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่ว

“...นอกจากนั้น ผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกำลังกาย ผมดีใจนะครับอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้น เป็นการออกกำลังกายที่ดี ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประจำวันหรือเพียงแค่ออกกำลังกาย รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นะครับ วันนี้ก็เห็นมีการจัดการแข่งขันจัดการรวมกลุ่มกันมากมายหลายพื้นที่ เราก็จะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยนะครับ ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค ซึ่งเราก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจร การท่องเที่ยว ออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยอย่างเมาเทนไบค์ หรือการขี่จักรยานชมเม

Read More »

นายกรัฐมนตรีพูดส่งเสริมการใช้จักรยานออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ

ค่ำคืนวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงการใช้จักรยานในรายการ “คืนความสุขให้กับประชาชน” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการแถลงนโยบายและแนวทางการทำงานต่างๆ ของรัฐบาลออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปทั่วประเทศ นับเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่พูดถึงการใช้จักรยาน รวมทั้งการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางประจำวัน ในลักษณะที่ส่งเสริม และพูดอย่างสาระ มีรายละเอียด อย่างที่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีไทยคนใดทำมาก่อน  เป็นแนวนโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นคุณต่อการส่งเสริมการใช้จักรยาน และหากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบ

Read More »

พัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในโรงเรียน

วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมรมฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการนำหลักสูตรความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานไปใช้ในสถานศึกษาและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร”  ที่สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะครูที่ตอบรับเป็นคณะทำงานและโรงเรียนนำร่อง อาจารย์จันทร์เพ็ญ พรมจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร  นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ และ น.ส.อัจจิมา มีพริ้ง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางกรอบหลักสูตร และแนวทางการส่งเสริมเดิน-จักรยานในสถานศึกษา 

Read More »