Home / webmaster (page 40)

webmaster

“อาสาปั่น อาสาปลูก

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “FuturePark Bike Society” ชวนคนรักจักรยานมาปั่นทำความดีกับกิจกรรม “อาสาปั่น อาสาปลูก” ร่วมปั่นจักรยานปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สร้างจิตสาธารณะให้งอกงามในชุมชน ปลูกจิตสำนึกการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการร่วมทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้มอบให้น้องๆโรงเรียนวัดเปรมประชากรและโรงเรียนวัดถั่วทอง ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พืชสมุนไพร และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ด้วยการปลูกสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 
Read More »

ล่าสุดกับการเดินทางด้วยจักรยานร่วมกับรถไฟ

เช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2557 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดการเสวนา “นั่งรถไฟไปปั่น” ขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร บอกเล่าพัฒนาการของการรถไฟฯในปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้จักรยานเดินทางไปกับรถไฟ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้จักรยานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าฯ การรถไฟฯเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังจัดซื้อหัวรถจักรและตู้โดยสารใหม่ ในไม่ช้าทางรถไฟจะปรับปรุงเป็นทางคู่และภายใน 10-15 ปีจะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด

Read More »

ชมรมฯ ร่วมอบรมสื่อเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6(6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR) ที่ศูนย์ประชุมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

Read More »

ทริปสะอาดครั้งที่ 15 พาไปลุยจอมบึง ราชบุรี (ตอน 2)

วันที่สองของทริป อาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ก่อนเริ่มเดินทาง อ.แชล่มนำเรายืดเส้นยืดสายกันอย่างจริงจังแต่สนุกสนาน ความจริงนี่เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มการเดินทางไกลทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวหรือบาดเจ็บของนักจักรยาน ควบคู่ไปและสำคัญทัดเทียมกับการตรวจสภาพรถจักรยานให้พร้อมเผชิญกับการลุยทุกสภาพภูมิประเทศ  

Read More »

ทริปสะอาดครั้งที่ 15 พาไปลุยจอมบึง ราชบุรี (ตอน1)

28-29 มิถุนายน 2557

เราออกเดินทางจากสนามหลวงเช้าตรู่วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557ตรงไปมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี อาจารย์แชล่ม บุญลุ่ม ผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้จักรยานที่จอมบึงและทำงานร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดค่ายจักรยานเยาวชน มาตลอดสามปีที่ผ่านมา พาคณะชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพหมู่บ้านจอมบึงมาต้อนรับ และพาพวกเราออกเดินทางทันที

Read More »

ประชุมเครือข่ายภาคใต้(ตอนล่าง) จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 โครงการฯ ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและเดินประจำภาคใต้ (ตอนล่าง) ณ ห้างสยามนครินทร์ จ.สงขลา

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ”ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์” (Bicycle rack)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โครงการฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์ (Bicycle Rack) " โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่ทบทวนต่อประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยาน ณ ห้องพนมเวช ชั้น 3 โรงแรมมิโด ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไร รอฟังการสรุปประเด็นจากการประชุมได้เร็วๆนี้ 

Read More »