Home / webmaster (page 41)

webmaster

อาสาซ่อม อาสาสอน ครั้งที่ 5 ชุมชนสระแก้ว เขตราชเทวี

โครงการ "อาสาซ่อม อาสาสอน"(ดูรายละเอียดที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2054) ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา พาเราไปที่ชุมชนสระแก้ว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มาครับ  

Read More »

11 ชุมชนร่วมหารือสร้างชุมชนจักรยานสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ประธานและแกนนำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ๑๑ ชุมชนที่อยู่ในกระบวนการสร้างชุมชนจักรยานนำร่องใน “โครงการสนับสนุนการเดินและการสร้างชุมชนจักรยานสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่” ได้มาประชุมหารือกันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง 

Read More »

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนล่าง) วันอาทิตย์ 22 มิ.ย.57 ณ ห้องฟลอเรนท์ สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แวะเวียนมาอีกครั้ง...การจัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด ครั้งที่ 9 ภาคใต้ตอนล่าง

วัน-เวลา-สถานที่: วันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย.57 เวลา 9.30 - 14.30 น. ณ ห้องฟลอเรนท์ สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมสัมมนาการพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเขตทางพิเศษ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการสัมมนารับฟังความเห็น “โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ” ครั้งที่ 2ขึ้นที่โรงแรมเอส ซี ปาร์ค เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยครั้งที่ 1จัดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสองครั้ง

Read More »

คุยก่อนคลอด ‘สมาพันธ์การจักรยานเอเซีย’

       มีข่าวดี  หรืออาจไม่ดีนักก็ได้  มาเล่าสู่กันฟัง คือ กลุ่มคนที่สนใจประเด็นจักรยานในประเทศต่างๆในเอเซีย  กำลังคุยกันถึงการที่จะก่อตั้งสมาพันธ์การจักรยานเอเซีย หรือ  Asian Cycling Federation (ACF) ในรูปแบบที่เลียนมาจาก ECF หรือ European Cyclists’ Federation หรือสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป แต่จะแตกต่างกันที่ชื่อและวิธีคิดเล็กน้อย คือของ ECF นั้นไปเน้นที่‘ผู้ใช้จักรยานหรือ Cyclists&rsquo

Read More »

สรุปการประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนบน) วันที่ 31 พ.ค.57 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย รวมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ เทศบาล-องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่ม-ชมรมจักรยาน สภาทนายความประจำจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขนส่งจังหวัด สมัชชาสุขภาพและสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Read More »

การเดินการใช้จักรยานเป็นหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กำลังเร่งขับเคลื่อนให้เป็นจริง

เพื่อให้การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่างๆ เกิดความคืบหน้าและมีประสิทธิผลประสบความสำเร็จมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน” เป็นหนึ่งในห้ามติสมัชชาสุขภาพฯ ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนั้น

Read More »

เสื้อ Let’s Bike

เสื้อ Let's Bike เป็นเสื้อรุ่นใหม่ของชมรมฯ

สีเสื้อเป็นสีเขียวมะนาวแซมขาว ใส่ปั่นในเวลากลางคืนได้ มีกระเป๋าหลัง 3 กระเป๋า สำหรับเก็บของเล็กๆได้

มีไซส์ S M L XL XXL

แขนสั้นราคา  180  บาท

แขนยาวราคา 200 บาท 

 

Read More »