Home / webmaster (page 38)

webmaster

ข้อเสนอต่อคสช. ปฎิรูปทางเท้าในเขตเมือง

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  ชมรมฯ ได้ส่งข้อเสนอต่อคสช. ว่าด้วยเรื่อง

     "การปฏิรูประบบทางเท้าในเขตเมือง ปัญหาเล็กๆ ที่ใหญ่และซับซ้อน เกินกว่าจะแก้ไขได้ในภาวะปกติ"

        -----------

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี (จักรยานสุขภาวะ) ครั้งที่ 2 (ภาคอีสาน)

เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2557 ทีมงานอบรม ติดตาม ประเมินผล โครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะ ได้ลงพื้นที่ไปอบรมให้กับ 27 พื้นที่ของภาคอีสาน ณ โรงแรมรายา แกรนด์ โฮเทล จ.นครราชสีมา 

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)

โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมร้อยเกาะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)

โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพะเยา เกทเวย์ จังหวัดพะเยา

Read More »

อาสาซ่อมอาสาสอนนัดพิเศษที่ชุมชนพูนบำเบ็ญ

“อาสาซ่อม อาสาสอน” ครั้งนี้แปลกไปจากเจ็ดครั้งก่อนตรงที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเดียวที่เกิดขึ้นในชุมชนในวันนั้น หากครั้งนี้เราไปจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “รวมพลังสร้างสวัสดิการสังคมดี เขตภาษีเจริญ” ในโอกาสเปิดศูนย์จัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง (Social Welfare Community Center – SWCC) ซึ่งจัดขึ้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557โดยเราได้รับการติดต่อชวนไปร่วมงานจากคุณเบิด กิตติพงษ์

Read More »

ประชุมกรรมการ WCA ครั้งแรก

กรรมการพันธมิตรจักรยานโลกประชุมครั้งแรก รับรองบุคคลที่จะเป็นกรรมการเพิ่ม 3 คนทำให้มีตัวแทนจากทุกทวีปในโลก รับสมาชิกใหม่ 17 องค์กร พร้อมเปิดตัวและผลักดันการส่งเสริมการใช้จักรยานในเวทีระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน

Read More »

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาข่ายทางจักรยานในเขตทางพิเศษ

ตามที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับจักรยานในเขตทางพิเศษและติดตามนำมาเสนอในเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องนั้น (ดู http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2126 ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 255

Read More »

จักรยานอัจฉริยะ หลอมรวมเทคโนฯเพื่อชัยชนะ

จักรยานอัจฉริยะ หลอมรวมเทคโนฯเพื่อชัยชนะ

โดย..ดร.อธิป  อัศวานันท์

"ขาแรง"แต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะตัวเองหรือการเอาชนะผู้อื่นก็ตาม

จักรยานเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่เฉียบขาดและแม่นยำอีกไม่ช้านี้ สมาร์ทโฟน กำลังมาจะมามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับขี่จักรยาน นั่นคือการตัดสินใจเพื่อควบคุมจักรยานแทนมนุษย์

Read More »

เอ็ม V-Team เรียกเขาว่า ‘ตำนาน’

น้าเอ็มจักรยานแม่บ้านในตำนาน

โดย : ปริญญา ชาวสมุน

เอ็ม V-Team หรือ ปราโมทย์ เลิศลำยอง ควบจักรยานแม่บ้านสีชมพูเกาะกลุ่มจักรยานราคาแพงในหลายต่อหลายทริป

Read More »

ทางหลวงชนบทพิจิตรสนับสนุนการใช้จักรยาน

ในระหว่างที่ไปติดตามความก้าวหน้าของการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าพบพูดคุยกับนายหัสนัยน์ โรจนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดพิจิตร(ทชจ.พิจิตร)

Read More »