Home / Highlight

Highlight

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร เรามีวิธีเดินทางขนส่งคนให้เลือกหลายแบบ แต่การเลือกใ …

Read More »

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานติดตาม และกรรมการ-เจ้าหน้าที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุ …

Read More »

แผ่นพับกฎหมายจักรยาน 3 ภาษาไทย อังกฤษ พม่า

กฎหมายจักรยานมีมานานแล้ว 100 กว่าปีเลยทีเดียว แต่หลายคนอาจไม่รู้ เพราะการปั่นจักรยานเป็นอะไรที่เพิ่ง …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จับมือกับองค์กรภาคีหน่วยงา …

Read More »

บก. Human Ride ชี้แนวทางการสนับสนุนการใช้จักรยานที่ประสบความสำเร็จ

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยทำงานส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยเฉพาะการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรในชี …

Read More »

ชมรมฯ ร่วมงานเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงพระราม ๙

(ซ้าย) โปสเตอร์งานเปิดโครงการ  และ (ขวา) ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมงานหลังพิธีเปิด ผู …

Read More »