Home / News

News

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานติดตาม และกรรมการ-เจ้าหน้าที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จับมือกับองค์กรภาคีหน่วยงา …

Read More »

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ริเริ่มการนำจักรยานไปใช้เป็นหรีดงานศพเป็นครั้งแรกในไทย

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ริเริ่มการนำจักรยานไปใช้เป็นหรีดงานศพเป็นครั้งแรกในไทย ครอบครัวชาวพุทธ …

Read More »

เปิดรับบทคัดย่อเดิน จักรยาน นำเสนองานประชุม BIKE AND WALK FORUM 2017

เปิดรับบทตัดย่อ เรื่องเดิน จักรยาน จากนักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป  เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุม …

Read More »