Home / News (page 2)

News

การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 5

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เดิน จักรยาน มาอย่างต่อ …

Read More »

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 : การจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วนจักรยาน (2559)

ที่มาที่ไป ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กระทรวงอุตสา …

Read More »