Home / Booklet / มาใช้จักรยานกันดีกว่า

มาใช้จักรยานกันดีกว่า


มาใช้จักรยานกันดีกว่า ถ้าเอาคำพูดข้างต้นนี้ไปชวนใครก็ตามโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว คนถามอาจจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ หรืออาจถูกกว่าหาว่าเชิยหรือล้าสมัยไปเลยก็ได้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะค่านิยมของสังคมตอนนั้นพาให้คนหลายคนคิดไปอย่างนั้น แต่ก็มีอีกหลายคนที่คิดไปในทางตรงข้าม เขาหล่านั้นเชื่อมั่นว่าจักรยานนี้ดี มีประโยชน์และก็เท่ได้ด้วย มาใช้จักรยานกันดีกว่า เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชิ้นแรกๆของเรา ….ที่มีประโยชน์และเท่มาก….

Comments

comments