Home / Booklet / ใช้จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย

ใช้จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย


สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะใช้จักรยานให้ปลอดภัยมี 4 ข้อใหญ่ๆ 

ใช้จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย หลายคนอาจไม่เชื่อว่าการใช้จักรยานให้ปลอดภัยบนถนนในเมืองไทยแม้กระทั่งบนถนนในกรุงเทพฯ นั้นทำได้ สมาชิกของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นกันแล้วทำได้จริง พวกนั้นบางคนใช้จักรยานไปทำงานทุกวันและได้ทำมานานนับกว่าสิบปีขึ้นแล้วด้วยซ้ำ

Comments

comments