Home / Booklet / ชาวบ้านไทยใช้จักรยานเพราะอะไร

ชาวบ้านไทยใช้จักรยานเพราะอะไร


ในปี พ.ศ. 2554 TCC ได้มีโครงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยว่าทำไมถึงใช้จักรยาน คำถามหรือการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นถามไปยังเฉพาะคนที่ใช้จักรยานอยู่แล้วเท่านั้น 

หาคำตอบได้ที่สิ่งพิมพ์ฉบับนี้นะคะ …………………………..

(หมายเหตุ: ข้อมูลในสิ่งพิมพ์เป็นข้อสรุปเบื้องต้น ห้ามนำไปอ้างอิง)

Comments

comments