Home / Booklet / คลอโรฟิลล์ ฉบับที่ 5

คลอโรฟิลล์ ฉบับที่ 5


เล่าสู่กันฟัง เดิน – จักรยาน ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

             ใครที่เป็นพ่อแม่ทุกคน คงจำความรู้สึกในวันที่ลูกสามารถยืนทรงตัว และวันที่ออกก้าวเดินก้าวแรกในชีวิตได้ ถือเป็น“ความหฤหรรษ์”ครั้งใหม่ในชีวิตครอบครัว พอพบญาติผู้ใหญ่ก็มักจะคุยอวดว่า “เดินได้แล้ว”
             ไม่ต่างกับพ่อแม่บางคน บางครอบครัว คุยฟุ้งว่า “ลูกขี่จักรยานได้แล้ว”

เป็นอีกขั้นของพัฒนาการทางกายภาพของลูก เป็นความสามารถในการทรงตัว โดยใช้ศักยภาพทุกส่วนทั้งกายและใจ เพื่อเคลื่อนที่-เดินทางไปยังที่ต่างๆที่ต้องการ
              แต่หลังจากนั้น เมื่อวันเวลาผ่านไป ความสามารถในการ “เดิน” และ “ขี่จักรยาน” ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาๆไป
แต่ความเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ของการเดิน-ขี่จักรยาน เกิดขึ้นเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
              คนทุกคนยังเดินด้วยเท้าอยู่ทุกวัน แต่เดินใกล้ลง-น้อยลง
              คนบางคนยังขี่จักรยานอยู่บ้าง แต่น้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อน
              พัฒนาการทางเทคโนโลยียานยนต์ ทำให้เกิดยวดยานที่ใช้เครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่อ “อำนวยความสะดวก” และเพิ่ม “ความสบาย”ให้แก่การเดินทางมากขึ้น
              จักรยานยนต์หลากรุ่น รถยนต์หลายๆระดับ ถูกผลิตออกมาแข่งขันกันในตลาดทั่วโลก
              ยิ่งผสานเข้ากับการออกแบบ การตกแต่ง ความหรูหรา รวมถึงการตลาด-การส่งเสริมการขาย ก็ยิ่งทำให้คนทั่วโลกรู้สึกว่าเห็น “ความจำเป็น” ของการใช้ยานยนต์ตามฐานะของตนเองมากขึ้น
              ปีต่อปีที่ผ่านไป เราจึงเห็นปริมาณยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ขยะยานยนต์ที่ถูกทิ้งขว้างเกลื่อนเมือง
ปัญหาการจราจร-จลาจลปัญหามลภาวะที่ก่อตัวสะสมหนักขึ้น ปัญหาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาอุบัติเหตุ-อุบัติภัยจากการเดินทาง ปัญหาคุณภาพชีวิต และทุกปัญหาไปลงที่ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนตัว-สาธารณะ ที่ส่งผลถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสังคมยุคปัจจุบัน
              ปัญหาเหล่านี้เห็นได้ชัด ในประเทศที่ขาดนโยบายสาธารณะในการควบคุมดูแลขาดการวางแผนระบบการเดินทาง-ขนส่งสินค้า-มวลชน ทุกอย่างถูกปล่อยให้เกิดเป็นปัญหาก่อน แล้วจึงค่อยเห็นปัญหา เมื่อทนกันไม่ไหวจึงค่อยคิดแก้ไข
              ลดการใช้ยานยนต์ในการเดินทาง หันมาเดิน-ใช้จักรยานในระยะที่เหมาะสมให้มากขึ้น เป็นสูตรที่เริ่มได้รับการพิจารณา มีการรณรงค์ครั้งแล้วครั้งเล่า ผ่านมาแล้วนับสิบปี แต่ก็ยิ่งพบปัญหาอุปสรรคความท้าทาย ทั้งกลุ่มผู้รณรงค์หลากหลายกลุ่ม มีวิธีคิดเรื่องเดียวกัน แต่ต่างวิธีกันบ้าง ต่างเป้าหมายบ้าง ต่างจริตกันบ้าง
              เพราะ การเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวัน ที่คนส่วนใหญ่เคยชิน ที่ต้องการความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สูงสุด
              เดิน-จักรยาน ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นทางเลือกแรกสำหรับคนส่วนใหญ่
              เดิน-จักรยาน จึงยังเป็นเรื่อง “ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” ที่ต้อง “เปลี่ยนคน-เปลี่ยนจริต-เปลี่ยนโลก”ให้ได้ผลเท่านั้น

จากคอลัมน์"เล่าสู่กันฟัง"

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย

บก.

 

Comments

comments