Home / Booklet / นักเรียนไทยในมหาสารคาม กับ การใช้จักรยานในเมือง

นักเรียนไทยในมหาสารคาม กับ การใช้จักรยานในเมือง

จากการวิจัยของชมรมฯ พบว่าการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนไทยมักทำในละแวกบ้าน ซึ่งมีรัศมีไม่ไกลเกิน 1- 3 กิโลเมตร และเป็นระยะทางที่นักเรียนสามารถขี่จักรยานไปโรงเรียนได้


Comments

comments