Home / Booklet / วารสารคลอโรฟิลล์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

วารสารคลอโรฟิลล์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555


“คลอโรฟิลล์” สารสังเคราะห์แสงในพืชที่ช่วยสร้างพลังงานให้แก่พืช เป็นตัวอย่างเตือนใจให้คนที่หลงลืมการสร้างและใช้ “พลังในตัว” ไปในทางที่ถูกที่ควรเพื่อความสุขเจริญก้าวหน้าที่มุ่งหวัง ภารกิจของชมรมฯในโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะ คือการเชิญชวนให้ทุกท่านให้ใช้ “คลอโรฟิลล์: พลัง (ที่มีอยู่แล้ว) สร้างได้ ในตัว” ให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดแก่ตัวเอง เพราะ “we are what we do”  หยิบยกมาจากส่วนหนึ่งของคอลัมน์เล่าสู่กันฟัง โดย บรรณาธิการ Chlorophyll ทพ.อนุศักดิ์คงมาลัย รองประธานชมรมฯ ติดตามอ่านคอลัมน์ที่น่าสนใจด้านในครับ !!!  

Comments

comments