Home / Highlight / ชมรมฯ ร่วมงานเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงพระราม ๙

ชมรมฯ ร่วมงานเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงพระราม ๙

Slide1

(ซ้าย) โปสเตอร์งานเปิดโครงการ  และ (ขวา) ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมงานหลังพิธีเปิด ผู้แทนชมรมฯ คนที่ ๒ จากขวา

ชุมชนบึงพระราม ๙ และบึงพระราม ๙ พัฒนา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ทำ “โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงพระราม ๙” เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ และได้จัดงานเปิดตัวโครงการนี้ไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปร่วม รวมทั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้จะใช้วิธีเดินและขี่จักรยานไปยังจุดต่างๆ ในย่านชุมชน โดยชมรมฯ มีนายกวิน ชุติมา กรรมการ  เป็นผู้แทนไปร่วมงาน

ชุมชนทั้งสองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดกับถนนพระราม ๙ บริเวณที่คลองลาดพร้าวเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ  เดิมเป็นนากระจับและไร่ผักบุ้งที่มีคนอาศัยอยู่มาสี่ชั่วคน  ในปี ๒๕๓๑ มีการทำโครงการแก้มลิงเกิดเป็นบึงพระราม ๙ ขึ้น ต่อมาบึงนี้ถูกใช้เป็นที่บำบัดน้ำเสียของคลองลาดพร้าวตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และมีการตัดถนนให้เดินทางสะดวก ชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงได้แยกเป็นชุมชนบึงพระราม ๙ และชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา แต่ก็ยังทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งในโครงการนี้ด้วย  พวกเขายังภูมิใจด้วยว่าเป็นชุมชนที่มีคนสามศาสนาคืออิสลาม พุทธ และคริสต์ อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว

Slide1

(ซ้าย) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก   (ขวา) มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ชาวบ้านเช่าที่อยู่นี้ จึงใช้สภาพพื้นที่เป็น “จุดขาย” โดยแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสาม คือ บาแล อันเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาของชาวมุสลิม คล้ายสาขาย่อยของมัสยิด, วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่เรียบง่ายแต่สวยงาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริ ออกแบบ และพระราชทรัพย์มาก่อสร้างด้วยพระองค์เอง และอาคารของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนที่รับผู้พ้นโทษมาพักพิงและช่วยให้มีชีวิตใหม่ที่ดีกลับคืนสังคม

Slide2

(ซ้าย) สวนผักพอเพียง   (ขวา) คอกเลี้ยงแพะ

Slide2

(ซ้าย) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ    (ขวา) ปากทางเข้าอุโมงค์ยักษ์บริเวณจุดเชือมต่อคลองลาดพร้าว-คลองแสนแสบ

ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน เช่น สวนผักพอเพียง การเลี้ยงแพะ การแข่งขันนกกรงหัวจุก(ชื่อทางการคือนกปรอดหัวโขน)  และส่วนที่สามเกี่ยวข้องกับบึงพระราม ๙ มีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด และจุดเริ่มต้นของอุโมงค์ยักษ์ที่ กทม. ใช้ระบายน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว  เส้นทางเดินและขี่จักรยานท่องเที่ยวของชุมชนได้พานักท่องเที่ยวจากภายนอกไปยังจุดเหล่านี้โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้นำทางและบอกเล่าเรื่องราว ซึ่งผู้แทนชมรมฯ ได้ร่วมกิจกรรมทั้งสองและให้ข้อคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมของโครงการต่อไป

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินและการใช้จักรยาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในชุมชน และยินดีให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับชุมชนที่มีโครงการ-กิจกรรมในทำนองเดียวกัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

Slide3

แผนที่เส้นทางเดินและเส้นทางขี่จักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบึงพระราม ๙

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงพระราม ๙ จะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของแต่ละเดือน เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ป้าติ๋ม ๐๘๕ ๙๘๙ ๙๒๑๗ และบังเสรี ๐๘๑ ๔๔๐ ๐๔๕๑ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เฟสบุ๊ก หน้า “แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงพระราม ๙”

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และกรรมการ-เหรัญญิก มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Comments

comments

Check Also

Experts helped municipalities to be more walking and cycling friendly