Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18- 20 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้มีแนวคิดสำคัญคือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18- 20 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้มีแนวคิดสำคัญคือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18- 20 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้มีแนวคิดสำคัญคือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”

มาจับตาประเด็น “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จัรกยานในชีวิตประจำวัน” ที่ชมรมฯ เสนอกันว่าจะได้รับการผลักดันข้อเสนอสู่การปฏิบัติฯ หรือไม่ อย่างไร ต้องติดตาม 

กำหนดการกิจกรรม TCC ร่วมงาน ณ ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555

เวลา กำหนดการ สถานที่
07:30-08:30 น. ลงทะเบียนของผู้เข้าประชุม บริเวณหน้าห้องประชุม
ชั้น 2
09:00-10:30 น.

·  พิธีเปิด
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พิธีประกาศรางวัล “สมัชชา (สุขภาพ) อวอร์ด”
วีดิทัศน์ “คุณค่าของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
เปิดงาน โดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

· ปาฐกถาพิเศษ ** เวทีกลางของ สช.**

ห้องประชุม 1
(GH 201-202)
11:00-12:00 น. เวทีสนทนา ชุมชนเดิน ชุมชนจักรยาน: ชุมชนสุขภาวะ
ชวนสนทนา: คุณกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์
รักษาการเลขาธิการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
ร่วมวงสนทนา: คุณประเทือง  ช่วยเกลี้ยง
แนวร่วมก่อร่างสร้างชุมชนเดิน ชุมชนจักรยาน :ชุมชนสุขภาวะ มูลนิธิโอกาส
ห้องสานพลังเครือข่าย
(MR 217 )
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ลานชั้นล่าง
13:30-16:00 น. เปิดคลินิกสุขภาพดี ฟรี สะอาด : I bike I walk Clinic by TCC
เดินไป –ปั่นไป ทำให้สุขภาพดีขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยน ซักถาม พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์จริง
(1) คุณวิสุทธ์  (ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง) ปั่นได้ ปั่นดี
(2) นักเรียนจากค่ายเด็กอ้วน….ไม่ธรรมดา
นำทีมเปิดคลินิก โดยคุณวีโนโน่ และกรรมการ TCC
บูธนิทรรศการของ TCC
14:30-17:00 น. กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ‘ทุกนโยบาย ห่วงใยสุภาพ’
Health in all Policies
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
** เวลาอยู่ระหว่างการรอสรุปจากผู้ประสานงาน สช.**
ห้องสุนทรพจน์
(MR 220-221)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555

เวลา กำหนดการ สถานที่
10:00-12:00 น. เปิดคลินิกสุขภาพดี ฟรี สะอาด : I bike I walk Clinic by TCC
เดินไป –ปั่นไป ทำให้สุขภาพดีขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยน ซักถาม พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์จริง
(1) ลุงไชยยศ  ปิตะปาละ (เคยเป็นอัมพฤกษ์,มะเร็ง) หันมาเดิน- ปั่นจักรยานไล่โรค
(2) ป้าปิ๋ว ปราณี ถีติปริวัตร (ภูมิแพ้หายด้วยการเดิน-ปั่น /นักไตรกีฬา)
นำทีมเปิดคลินิก โดยคุณวีโนโน่ และกรรมการ TCC 
บูธนิทรรศการของ TCC
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ลานชั้นล่าง
13:00-16:00 น. เปิดคลินิกแนะนำการเลือกซื้อ-เลือกใช้จักรยาน
นำทีม โดยป้า amp/ คุณวีโนโน่
บูธนิทรรศการของ TCC

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

เวลา กำหนดการ สถานที่
11:00-15:00 น. ชุมชนจักรยาน…สร้างได้ไม่ไกลเกินจริง
สนทนาพาทีกับคนมีประสบการณ์ก่อร่างสร้างชุมชน (คนใช้) จักรยาน จากผู้นำชุมชน/คนจากอปท./คนจุดประกาย
(1) คุณวัชรศิษฐ์ สุภาการ ประธานชุมชนหน้าวัดโคนอน กทม.
(2) คุณไพโรจน์ อิ่มเรืองแก้ว ประธานกลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ทต.เขาพนม จ.กระบี่
(3) คุณธัชมานันทน์ มโนฤทธิฌานนท์ ผู้แทนอบต.ดงกลาง จ.พิจิตร
(4) คุณวสันต์ หรี่สมวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิโอกาส
นำทีมสนทนาโดยคณะกรรมการ TCC /คุณวี
บูธนิทรรศการของ TCC
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ลานชั้นล่าง
13:00-14:15 น.

·เวทีเสวนาเรื่อง “ทุกนโยบาย ห่วงโยสุขภาพ:
ฝันหรือจริง?
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด
นางรัตนา  สมบูรณ์วิทย์
นายประสิทธิชัย หนูนวล
นายกิตติ  สิงหาปัด

ดำเนินรายการ โดย นางศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
** เวทีกลางของ สช.**

ห้องประชุม 1
(GH 201-202)
14:15-15:15 น. รับรองร่างมติของระเบียบวาระที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมแล้ว ห้องประชุม 1
(GH 201-202)
15:15-16:00 น. พิธีปิด

เปิดบูธนิทรรศการของ TCC : เดินไป ปั่นไป ห่วงใยสุขภาพ ** จัดแสดงนิทรรศการ รับสมัครสมาชิก ขายของที่ระลึกตลอดวัน**

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น