Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ทริปสะอาดครั้งที่ 9 สองน่อง ท่องหาดใหญ่ ใจสีเขียว เที่ยวมาเลย์ ทะเลบัน

ทริปสะอาดครั้งที่ 9 สองน่อง ท่องหาดใหญ่ ใจสีเขียว เที่ยวมาเลย์ ทะเลบัน

…..ปิดรับสมัครค่ะ เต็มแล้ว……

(19/04/2556 เวลา 8:28 น.)

ทริปสะอาดครั้งที่ 9 มาแล้ว !!!!!

สองน่อง ท่องหาดใหญ่ ใจสีเขียว เที่ยวมาเลย์ ทะเลบัน

ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2556

                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชวนปั่นไป เดินไป สัมผัสชนบทเจาะลึกเมืองหาดใหญ่ ปั่นจักรยานข้ามเขาเข้ามาเลย์ ถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล

วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 2556

21:30 น.  พบกันที่หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ช่วยกันขนรถจักรยานขึ้นรถบรรทุก พร้อมแล้วออกเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่

(สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ลานจอดรถททท.)  กรุณาตรงเวลาเพื่อคุณภาพของทริปนะคะ

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556   เครือข่ายหาดใหญ่พาเที่ยว (ระยะทางวันนี้ประมาณ 35 กม.)

10:00 น.  ถึงที่พักโรงแรมหาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ พักผ่อนตามอัธยาศัย  แล้วไปเดินเที่ยว ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุขที่ขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่ จับจ่ายซื้อของ หา

ของอร่อยๆทานกันตามชอบ (ใครอยากซื้อของฝากให้ซื้อวันนี้เลย )  เสร็จแล้วกลับมาที่พักตรวจเช็คสภาพรถจักรยานให้พร้อม

15:00 น. พร้อมกันด้านหน้าโรงแรมที่พัก ทีมจักรยานเครือข่ายหาดใหญ่ ต้อนรับและพาปั่นเที่ยวชมเมืองหาดใหญ่ ไปวัดถาวรวรารามวัดอนัมนิกายในหาดใหญ่ มีพระพุทธรูป

องค์ใหญ่ มองเห็นเด่นสะดุดตามาแต่ไกลเรียกว่าเตี่ยต่าง หรือพระโปรดนรก  ปั่นต่อไปสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  มีสถานที่ต่างๆมากมายให้ได้เรียนรู้และ

พักผ่อนหย่อนใจทั้งกายและใจ ปั่นจักรยานขึ้นเขาคอหงส์ ชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของไทย(จ่ายกันเอง)  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่น พระพุทธ

มงคลมหาราช เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ปางประทานพร เทพเจ้าจีน พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ท้าวมหาพรหม ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดโลกท้อง

ฟ้าและดวงดาวพลาดไม่ได้กับหาดใหญ่ไอซ์โดม มหัศจรรย์โลกน้ำแข็ง เย็นสุดขั้วหัวใจด้วยอุณหภูมิติดลบ (-15 องศาเซลเซียส) ชมความอลังการของประติมากรรม

น้ำแข็งหลากหลายรูปแบบ โดยฝีมือการแกะสลักจากช่างฝีมือระดับโลกจากเมืองฮาร์บิน เช่น หงส์คู่มังกร พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ประตูชัยเวียงจันทน์ มหา

เจดีย์ชเวดากอง นครวัด นครธม และอื่นๆอีกมากมาย ซื้อบัตรเข้าชมกันเอง หรือใครอยากซึมซับความงามของศิลปกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมปัญญาและ

สร้างคุณค่าในการเรียนรู้ผลงานด้านศิลปะ ก็สามารถเข้าชมฟรีที่หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯได้

18:30 น. พร้อมกันด้านหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  ปั่นออกตามเส้นทางชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่ หาของอร่อยๆทานกันตามอัธยาศัย ได้เวลาปั่นกลับที่พักนำ

รถจักรยานจอดไว้ที่ลานจอดใต้ดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรปภ.คอยดูแล

     

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556  กิจกรรมสองน่อง ท่องหาดใหญ่ ใจสีเขียว (ระยะทางวันนี้ประมาณ 75 กม.)

06:00 น.  พร้อมกันด้านหน้าโรงแรม ปั่นจักรยานตามเส้นทางเข้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกิจกรรมปั่นชมศึกษาวิถีชีวิตชาวหาดใหญ่ โดยททท.ภูมิภาคภาคใต้

สนับสนุน เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบเที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

ลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขกลุ่มและเสื้อที่ระลึกสุดเท่ จากนั้นรับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน

07:45 น.  พิธีเปิดกิจกรรมสองน่อง ท่องหาดใหญ่ ใจสีเขียว โดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

08:00 น.  ปล่อยขบวนจักรยานเป็นกลุ่ม  ชมทิวทัศน์สองข้างทางมาถึงสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา รับอาหารว่าง ชมประติมากรรมที่สวยงามแฝงด้วย

แนวคิด  “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” “หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีสู่แผ่นดิน”  เตาเผากระเบื้องโบราณ สื่อให้เห็นถึงการประกอบ

อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านแถบเกาะยอและบริเวณใกล้เคียง ปั่นจักรยานชมสวนพฤกษศาสตร์และศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

ได้เวลาออกเดินทางปั่นจักรยานชมทิวทัศน์บนสะพานติณสูลานนท์ที่ทอดยาวเป็นอันดับหนึ่งของไทย เข้าสู่เกาะยอ มนต์เสน่ห์แห่งผืนเกาะหนึ่งเดียวกลางทะเลสาบ

สงขลาตอนล่างที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเกาะยอที่น่าทึ่ง ชวนให้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง

ในชีวิต แวะสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ไหว้พระขอพร 5 สมเด็จเจ้าที่วัดแหลมพ้อ เรียนรู้การทอผ้าเกาะยอเป็นผ้าพื้นเมือง ที่มีความประณีตและสีสันที่สวย

งาม โดยมีการทอยกดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่ม ถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ ปั่นต่อไปวัดท้ายยอ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเกาะยอ ที่มีโบราณสถานอัน

เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าให้ชมกัน นั่นคือ”กุฏิเรือนไทยปั้นหยา”ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง กุฏิเรือนไทยสร้างด้วยไม้งดงามอย่างมาก และมี

เอกลักษณ์ตรงที่ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอ และที่ เสาเรือน กุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนตีนเสา ซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยใน

ภาคใต้เท่านั้น และด้านหลังของวัดท้ายยอ ยังเป็นที่ตั้งของเขาเพหารที่ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้น ประดับอันเป็นฝีมือช่าง

ท้องถิ่น ภาคใต้ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งภายในวัดยังมีบ่อน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ โรงเรือพระ สถูปหอระฆังที่สวยงาม สักการะพระพุทธรูปหยกขาว และ

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลาสู่ทะเลสาบสงขลา

12:00 น.  อาหารกลางวันพื้นบ้านชาวเกาะยอพร้อมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย ชิมผลไม้จำปาดะที่ขึ้นชื่อ

13:00 น.  ออกเดินทางชมธรรมชาติสองข้างทางถึงวัดท่านางหอม สักการะหลวงพ่ออินทร์ สังขารไม่เน่าเปื่อย แล้วปั่นไปดูการทำกรงนกบ้านหนองทราย มีอาหารว่างเติมพลัง

ก่อน ชมสถาปัตยกรรมมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา จากนั้นนำชมตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้ เลือกชม ซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

17:30 น.  ปั่นกลับมาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมงานเลี้ยงและมอบรางวัล

20:30 น.  ปั่นกลับที่พักโรงแรมหาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ นำรถจักรยานขึ้นรถบรรทุกด้วยตัวเองให้เรียบร้อยก่อน แล้วเข้าห้องพัก หรือใครอยากจะเดินเที่ยวชมแสงสีเมือง

หาดใหญ่ยามค่ำคืนอีกก็ได้

                            

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556   (ระยะทางวันนี้ประมาณ 50 กม.)

06:00 น.  เก็บสัมภาระขึ้นรถบัสให้เรียบร้อย แล้วออกไปทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

07:00 น.  ออกเดินทางไปด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ทีมชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพหาดใหญ่ใน คอยต้อนรับ เตรียมหนังสือเดินทาง (passport) พิธีการผ่านแดนเข้ามาเลเซีย มี

เวลาเดินเที่ยวชมตลาดปาดังเบซาร์ได้

09:00 น.  ปั่นจักรยานตามเส้นทางนำทีมโดยบังดล ชมทิวทัศน์ของรัฐเปอร์ลิส แวะชมถ้ำเคลัม หรือถ้ำมืด มีสะพานไม้ให้เดินชมระยะทาง 650 เมตร จากนั้นปั่นจักรยานขึ้นเขา

พรมแดนไทย-มาเลเซีย รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขาจุดชมวิว ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม พักผ่อนตามอัธยาศัย

13:30 น.  ปั่นลงเขาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง (เส้นทางลงอย่างเดียว 3 กม.) ถึงด่านวังประจันแวะชมตลาดในหุบเขาฝั่งมาเลย์ เลือกชมเลือกซื้อสิ่งของกัน จากนั้นเตรียม

หนังสือเดินทางผ่านเข้าสู่ประเทศไทย ให้แวะชมตลาดชายแดนฝั่งไทย เลือกซื้อสิ่งของกันอีกรอบ จากนั้นปั่นเข้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ไปเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำใจที่

น้ำตกยาโรยก่อน เป็นน้ำตกสูง 9 ชั้น ได้เวลาปั่นกลับที่พัก แนะนำให้เดินชมธรรมชาติบึงทะเลบันที่กว้างใหญ่สวยงาม ชมต้นบากง พืชน้ำที่หายากบริเวณรอบบึง อาจ

ได้เจอสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์และเสน่ห์แห่งหนองน้ำนี้ ซึ่งมีเฉพาะที่นี่เท่านั้น ที่เรียกกันว่าหมาน้ำหรือเขียดว้าก

18:30 น. อาหารเย็นพร้อมกัน เพลิดเพลินกับเสียงแห่งธรรมชาติจากหมาน้ำเป็นเสียงร้องว้าก ว้าก  อิ่มกันแล้วไปชมสไลด์และฟังเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพิ่มพูน

ความรู้และสาระ

        

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556

ตื่นแต่เช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เดินเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าบึงทะเลบันที่สวยงาม

07:00 น. อาหารเช้าพร้อมกัน

08:00 น. ปั่นจักรยานในเส้นทางสายคลาสสิคสุดยอดเส้นทางของเสือภูเขา ตลอดสองข้างทางเป็นป่าดิบ ร่มรื่น มีเนินขึ้นลงบ้างพอได้ออกกำลัง อาจได้พบเจอไก่ป่า หมูป่า ถึง

หน่วยพิทักษ์อุทยานฯทุ่งหญ้าวังประเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สวยงาม พักผ่อนชมธรรมชาติแล้วปั่นกลับที่พัก

11:00 น. ถึงอุทยานฯ นำจักรยานขึ้นรถบรรทุกให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปอาบน้ำเก็บสัมภาระขึ้นรถบัสออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

23:00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ แยกย้ายกันกลับ

     

รายละเอียดทริป

–  ทริปสะอาด หมายถึงทริปที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาวะคือได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทางปัญญาและสุขภาพทางสังคมด้านสุขภาพกายสมาชิกที่ร่วมทริปทุกท่านนอก

จากได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้ว  ยังไม่ทำลายสุขภาพด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ผู้เข้าร่วมจะได้สุขภาพใจจากทริปที่

สบายๆมีน้ำใจเอื้อเฟื้อดูแลช่วยเหลือกันและกันได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาและด้าน

สังคมผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันด้วย

–  ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานให้พร้อมปั่น ควรเป็นจักรยานเสือภูเขา

–  เตรียมหมวกกันกระแทกหมวกผ้าเสื้อกันฝน ครีมกันแดด  กระติกน้ำดื่มไฟหน้า ไฟท้าย ไฟฉาย สายล๊อกจักรยาน  รองเท้าแตะสวมสบายของใช้จำเป็นของแต่ละท่านกระเป๋า

เป้เล็กๆไว้ใส่สิ่งของที่ซื้อในตลาดชายแดน หรือจะติดกระเป๋าท้ายไว้ก็สะดวกดี

          –  เตรียมหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และบัตรประชาชนไปด้วย 

–  พักโรงแรมหาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ 2 คืน พักบ้านพักอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 1 คืน

–  ค่าสมัครร่วมกิจกรรมเพียง 3,200   บาท รวมค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี รถบรรทุกจักรยาน ที่พัก 3 คืน อาหารเพื่อสุขภาพ 6  มื้อ  ประกันอุบัติเหตุ ค่า
ธรรมเนียมอุทยานฯ ค่ารถบริการดูแลเส้นทางในมาเลเซีย และเสื้อที่ระลึกจาก ททท. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ถูกต้อง แล้วโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่ 067-1271240 ชื่ออัมพร ลีอำนวยโชค ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2556

–  สมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามได้ที่ ผู้พันป๊อก 081-7203356 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

–  นำและดูแลทริปโดยชมรมจักรยานเครือข่ายหาดใหญ่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพหาดใหญ่ใน และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

** รายการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-618 4430 หรือ มือถือ 081-920 0454

ลงชื่อร่วมทริปได้ที่นี่ (โปรดระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวก)

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น