Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ถอดบทเรียนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ (80 CC)

ถอดบทเรียนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ (80 CC)

เริ่มแล้วสำหรับเวทีถอดบทเรียนรู้…ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ระดับภูมิภาค

กิจกรรมภายใต้โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและประเมินผล(ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ตารางการการจัดเวทีถอดบทเรียน :

ครั้งที่ วันที่ ภูมิภาค สถานที่
1 6-7 มิถุนายน 58 กลาง/ตะวันออก/ตะวันตก โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
2 13-14 มิถุนายน 58 ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมกรีน โฮเทล จ.ขอนแก่น
3 20-21 มิถุนายน 58 เหนือ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง
4 27-28 มิถุนายน 58 ใต้ โรงแรมช่อลดา โฮเทล
จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาและสรุปบทเรียนรู้จากการทำงานในพื้นที่
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ทำงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการทำงานต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ทีมพี่เลี้ยง 080 784 5332 (คุณอารดินทร์) หรือ 085 060 0206 (คุณพีระ)

หรือสำนักงานโครงการฯ 02 618 4434 และ 02 618 5990  

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น