Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / นำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ การจัดระบบสัญจรรอบเกาะรัตนโกสินทร์

นำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ การจัดระบบสัญจรรอบเกาะรัตนโกสินทร์

“กลุ่มเมืองเก่า” ร่วมกับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความสนับสนุนจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) ได้ดำเนินงาน “โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์” มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสถาบันต่างๆ คือ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมการผังเมืองไทย ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และชมรมจักรยาน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขณะนี้ได้บรรลุผลการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะและสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการนำเสนอที่ห้องเอนกประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.30-16.30 น.

12.30-13.05   ชมนิทรรศการบริเวณหน้าห้องประชุมและลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการสัมมนา
13.05-13.15   พิธีกรกล่าวเปิดรายการ
13.15-13.30   คุณ ภราเดช พยัคฆวิเชียร นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยกล่าวเปิดการประชุม
13.30-13.45   ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยบรรยายนำเรื่อง
13.45-14.10   นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาและแนวคิดข้อเสนอแนะ โดย คุณฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ
14.10-14.50   ความคิดเห็นจากกรุงเทพมหานคร โดยคุณตรีดาว อภัยวงศ์ และ พลตำรวจโท นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
14.50-15.30   การแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมเข้าประชุม
15.30-15.45   สรุปผลการประชุมและประกาศผลการประกวดออกแบบ Streetscape โดย คุณฉัตรศิริ ธรรมารมณ์
15.45-16.00   นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแบบ
16.00-16.15  ร่วมถ่ายภาพและปิดการประชุม

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น