Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

ประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ที่ว่าด้วย“การจัดระบบและโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พ.ศ.2557” ให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมโดยการจัดให้มีเวทีเพื่อแสดงความคิดต่อประเด็นที่เกี่ยวของกับมติเดิน จักรยานฯ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติของสังคมร่วมกัน

ปัจจุบันมีข้อถกเถียงและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางต่อกรณีคนเมาสุราปั่นจักรยาน และโดนตำรวจจับ ซึ่งศาลได้ตัดสินออกมาแล้วไม่ผิด เพราะมีการตีความว่าจักรยานไม่ใช่รถ ทั้งที่ความจริงอีกด้านตามกฎหมายเรียกจักรยานเต็มๆว่า “รถจักรยาน” เรื่องนี้จึงเกิดขึ้นเพราะการตีความคนละด้าน  

ชมรมฯ ในฐานะหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนฯ จึงจัดให้มีการระดมความคิดเห็น ต่อประเด็น “เมาแล้วปั่น:- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสังคม เพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558เวลา 08:45-12:30 น.ณ โรงแรมมิโด้  ซอยประดิพัทธ์ 12  ถนนประดิพัทธ์  กทม.  

กำหนดการ

การประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น:- ควรแก้กฎหมายหรือไม่  อย่างไร”

 

0845 น.             ลงทะเบียน/รับเอกสาร

0900 น.             กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมประเด็น “เมาแล้วปั่น:- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่าไร”

โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย  พรรณสวัสดิ์  ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

0905 น.             สถานการณ์บาดเจ็บ จักรยาน + เมาขี่ 

โดย นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

0910 น.             ที่มาของการประชุมและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง…เมา จักรยาน

                         โดย ดร.สุขแสง  คูกนก  กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

0940 น.             เมาแล้วปั่น…..กฎหมายต่างประเทศว่าอย่างไร

                         โดย นส.ปิยธิดา  พิชชโยธิน  นักวิชาการกฎหมาย ในเครือข่ายของชมรมฯ

1000 น.            เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง “เมาแล้วปั่น:- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร

                        ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. พนิต ภู่จินดา กรรมการชมรมฯ  

1200 น.            สรุปประเด็น/แนวทางการดำเนินงานต่อ/บทบาทหน้าที่แต่ละหน่วยงาน/ติดตามผล

1230 น.            รับประทานอาหารกลาวงวัน /เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้แก่  นักวิชาการกฎหมาย อัยการ/ผู้พิพากษา  ตำรวจจราจร สตช.  สภาทนายความ  กลุ่มผู้ใช้จักรยาน  กรมการขนส่งทางบก  สนข. นักข่าว/สื่อมวลชน  รวมจำนวน 25 คน

หมายเหตุ : ผลการประชุมจะนำเสนอต่อสาธารณะในลำดับต่อไป

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น