Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / จุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร

จุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจักรยานและผังเมืองจุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร” โดย Dr. Rob van der Bijl , Dutch Cycling Embassy (DCE) ขึ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08:30-11:30 น. ณ ห้องประชุม 201 สนข. ถนนเพชรบุรี กทม.  

รายละเอียดจะสรุปและนำเสนอต่อไป 

Comments

comments

Check Also

ประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น