Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไทเป สร้างเมืองจักรยานได้อย่างไร

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไทเป สร้างเมืองจักรยานได้อย่างไร

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สสส. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากกรุงไทเป

ประเทศไต้หวัน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงานเรื่องเมืองจักรยานจนประสบความสำเร็จ ทำได้อย่างไร

ในหัวข้อ : เมืองจักรยาน สร้างได้ โดย Commissioner of Public Works Department, Taipei City Government

จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง

(ร่าง) กำหนดการ 

เวลา

กิจกรรม

09:00-10:00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้ ด้านนโยบายและการบริหาร

“ความสำเร็จของทางและระบบจักรยาน”

10:00-11:00น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี “ความสำเร็จของทางและระบบจักรยาน”
11:00 -11:30 น.

·   เปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม

·   สรุปและปิดการประชุม/ถ่ายภาพร่วมกัน/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : (1) บริการอาหารว่างในห้องประชุม ช่วงเวลาประมาณ 10:30น.

Comments

comments

Check Also

ประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น