Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ สังเกตการณ์การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ชมรมฯ สังเกตการณ์การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

           เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดการประชุมแสดงความเห็นต่อเอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็น “แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙” ขึ้นที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และได้เชิญชมรมจักรยานสุขภาพแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นต่อเอกสารดังกล่าวด้วย โดยชมรมฯ ได้ส่งนายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ เป็นผู้แทนเข้าประชุม

           การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่สำคัญนอกจากการไปเรียนรู้และแสดงความเห็นต่อ “การสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต” หรือพูดง่ายๆ คือทำให้การตายเป็น “การตายดี” การจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ทุกข์ทรมาน ทั้งผู้จากไปเอง ครอบครัว ผู้รับผิดชอบดูแล และสังคมโดยรวมแล้ว ยังเป็นการไปศึกษากระบวนการจัด “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” เพื่อเตรียมตัว เนื่องจากชมรมฯ จะต้องร่วมกับ สช. จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “ระบบและโครงสร้างในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ในปีหน้า (๒๕๕๗)  

         การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการฉายวิดีทัศน์ “ปลายทางชีวิต…เราลิขิต” เป็นการปูพื้นฐานและเปิดประเด็น  ตามด้วยการเสวนา “จากไป…ด้วยใจสุข” โดยมีแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ มาขยายแนวคิดและเล่าประสบการณ์ของตนเองในการร่วมอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตหลายคนที่จากไปสงบสุข ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในเหตุการณ์เช่นนั้นมาก่อนได้เห็นภาพรูปธรรมมากขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจ  สองรายการนี้ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของช่วงเช้า จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นต่อร่างเอกสาร ซึ่งไปเสร็จสิ้นในช่วงบ่าย  กลุ่มไหนเสนอความเห็นหมดแล้วก็เสร็จสิ้นการประชุมของกลุ่มนั้น ไม่มีการกลับมารวมอีก  นอกจากการแสดงความเห็นด้วยตนเองในที่ประชุมแล้วครั้งนี้แล้ว ก็ยังสามารถแสดงความเห็นทางอีเมลหรือไปรษณีย์ได้อีกภายในเวลาที่กำหนดด้วย 

        นอกจากเนื้อสาระถ้อยคำของเอกสารการประชุมแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนยังแสดงความเห็นต่อกระบวนการจัดด้วย  การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จึงมีประโยชน์ต่อชมรมฯ มากในการเตรียมตัวของชมรมฯต่อไป

รายงานโดย กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น