Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศผลการกลั่นกรอง (Prescreen)

ประกาศผลการกลั่นกรอง (Prescreen)

ประกาศผลการกลั่นกรอง (Prescreen)

 

ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560 หัวข้อ/ประเด็นหลัก : เมืองที่เป็นมิตรกับคนเดินและคนใช้จักรยาน (Walk and Bike Friendly City) โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันทางโครงการฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยประจำปี 2559-2560 มีผู้สนใจส่งโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 โครงการ โดยมีโครงการย่อยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรอง (Prescreen) ทั้งสิ้น 14 โครงการ

 

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)


Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016