Home / admin

admin

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 : การจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วนจักรยาน (2559)

ที่มาที่ไป ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กระทรวงอุตสา …

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ ในช่วงวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุน โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก ๖) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

Read More »

แนะนำโครงการ

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชื่อ:            ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย Name:      …

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560)

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560) หัวข้อ/ประเด็นหลัก : เมืองที่เป็นมิตรกับคนเดินและคนใช้จักรยาน (Walk and Bike Friendly City) โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

Read More »

การประชุม ISPAH 2016 เปิดรับบทคัดย่อเพิ่มเติม

คงเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสาธารณสุข ครั้งที่ 6 (The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health) จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559 และเช่นเดียวกับการประชุมทางวิชาการต่างๆ ได้มีการเปิดรับบทคัดย่อของงานวิชาการของผู้ที่ประสงค์จะนำไปเสนอในการประชุมครั้งนี้

Read More »

ปลดล็อคทำ TOD

ชมรมเราเคยเขียนบทความลงนสพ.ไปเมื่อปีที่แล้ว เสนอให้รัฐบาลหันมาพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในเชิงธุรกิจ เพื่อหากำไร และเอากำไรนั้นมาสนับสนุนกิจการรถไฟฟ้า ทำให้ค่าโดยสารต่ำลง คนรายได้น้อยจะได้ขึ้นได้ด้วย แทนที่จะปล่อยให้เอกชนพัฒนาโครงการคอนโด ศูนย์การค้า ฯลฯ รอบๆบริเวณ แล้วทำกำไรไปจากการลงทุนมหาศาลในโครงการ รถไฟฟ้าของรัฐ

Read More »

ประชุมกลุ่มย่อย มาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอการจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน จากยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและการบริหารจัดการของมติที่ 1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่มีเป้าหมายเพื่อการกำหนดทิศทางแนวทางและระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเลือกการเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการหนึ่งในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

Read More »

เอาจักรยานขึ้นรถไฟ(ฟ้า) ความเหมาะสมพอดีอยู่ที่ไหน

หลายคนคงเห็นประกาศแล้วว่า จากเดิมที่เคยอนุญาตให้นำจักรยานทุกชนิดขึ้นรถได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS)จะอนุญาตให้นำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ตลอดเวลาเฉพาะรถจักรยานที่พับได้เท่านั้น ส่วนจักรยานที่พับไม่ได้จะอนุญาตให้นำขึ้นได้ทุกวันเฉพาะในช่วง 22.00 น.จนระบบปิดให้บริการ และในช่วง 6.00-6.30 น.ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 6.00-9.00 น. ของวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Read More »

ECF ยินดีที่สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง

คณะกรรมการยุโรป(the European Commission [EC] ซึ่งเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป) ตีพิมพ์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเดินทางที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Strategy for low-emission mobility) ออกมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปเห็นว่านี่เป็นเรื่องดี เพราะยุทธศาสตร์ที่รอมานานนี้ยึดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคขนส่งลงร้อยละ 60 ในปี 2593

Read More »