Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ECF ยินดีที่สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง

ECF ยินดีที่สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง

คณะกรรมการยุโรป(the European Commission [EC] ซึ่งเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป) ตีพิมพ์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเดินทางที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Strategy for low-emission mobility) ออกมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปเห็นว่านี่เป็นเรื่องดี เพราะยุทธศาสตร์ที่รอมานานนี้ยึดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคขนส่งลงร้อยละ 60 ในปี 2593 เมื่อเปรียบเทียบกับฐานในปี 2533 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งเนื่องจากการคมนาคมขนส่งเป็นเศรษฐกิจภาคเดียวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  ECF เห็นว่าวิธีการต่างๆ ที่ EC บอกว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นไปที่การเดินทางที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการที่ภาคขนส่งใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงานถึงร้อยละ 94 ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งด้วยการกำหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของยานยนต์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นนับแต่ปี 2563 เป็นต้นไป และการนำเอากลไกราคามาใช้ โดยเก็บเงินผู้ใช้รถยนต์ตามระยะทางจริงที่ใช้รถนั้นตามหลักผู้สร้างมลพิษ-ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย

ECF ยังยินดีด้วยที่ EC ยอมรับว่า เมืองและองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำให้ยุทธศาสตร์นี้เป็นจริงในทางปฏิบัติ และเพื่อลดการจราจรติดขัดและมลพิษในเมือง EC รับว่าต้องกระตุ้นให้คนเปลี่ยนวิถีการเดินทางมาเป็นการเดิน การใช้จักรยาน การใช้ขนส่งสาธารณะ และการเดินทางร่วมกันอื่นๆ เช่น จักรยานและรถยนต์สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (bike & car sharing) และการที่หลายคนร่วมกันเดินทางในรถยนต์ส่วนบุคคลคันเดียวกัน (car pooling)

อย่างไรก็ตาม ECF ผิดหวังที่สหภาพยุโรป (the European Union – EU) ไม่ได้ระบุถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเมืองต่างๆ ให้มีบทบาทสำคัญในการนำยุทธศาสตร์นี้ไปใช้  ECF เสนอให้ประเทศสมาชิก รัฐสภายุโรป และคณะกรรมการของแต่ละภูมิภาคย่อยของยุโรป บรรจุการใช้จักรยานไว้ในนโยบายต่างๆ ของสหภาพยุโรปในระดับสูงสุด  ECF เสนอว่ายุทธศาสตร์การใช้จักรยานของสหภาพยุโรปควรระบุกรอบเค้าโครงของปฏิบัติการในระดับของสหภาพที่จะทำให้การใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้มีการสร้างตำแหน่งงานใหม่ถึง 400,000 ตำแหน่ง ลดการติดขัดของจราจรในเมือง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคขนส่ง  นายอดัม โบดอร์ ผู้อำนวยการด้านการผลักดันนโยบายของ ECF บอกว่า ECF จะผลักดันต่อไปให้สหภาพยุโรปสนับสนุนการใช้จักรยานอย่างแท้จริงด้วยการเริ่มเปิดตัวการรณรงค์ยุทธศาสตร์การใช้จักรยานของสหภาพยุโรปในช่วงปลายปี 2559 นี้


หมายเหตุสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปเป็นองค์กรเครือข่ายที่เป็นปากเสียงขององค์กรผู้ใช้จักรยานระดับประเทศจากทั่วโลก โดยมีสมาชิกกว่า 80 องค์กรในกว่า 40 ประเทศ รวมทั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรแรกในทวีปเอเชียมาตั้งแต่ปี 2556  เป้าประสงค์ของ ECF คือการทำให้คนขี่จักรยานกันมากขึ้นผ่านการผลักดันนโยบายให้เอื้อต่อการใช้จักรยาน

อ่าน position paper on the EU Strategy for Low-Emission Mobility  ฉบับเต็มได้ที่ http://ecf.com/profiles/commons/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=1948&qid=184266

กวิน ชุติมา กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เรียบเรียงจากใบแถลงข่าวของ ECF ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2016  Decarbonising Europe’s transport sector: Ambitious objective, missed opportunities

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016