Home / ข่าวและกิจกรรม / ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

14799765143101

ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณ คุณจิรเมษฐ จิระเสวีจินดา ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคจักรยานจำนวน 1 คัน ให้กับชมรมฯ และชมรมฯ ได้ส่งต่อให้กับโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นจักรยานยืมปั่นในโรงเรียนสำหรับบุคลากรและนักเรียนต่อไป

 

 

Comments

comments

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน