Home / บทความ / ชมรมฯ ย้ำการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ชมรมฯ ย้ำการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูง

                สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมสรุปผลโครงการของโครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับการประชุมสองครั้งแรก     

                   รถไฟความเร็วสูงสายนี้ครอบคลุมระยะทาง 225 กม. มีสถานี 5 สถานี โดยมีกำหนดจะสร้างเสร็จในปี 2562และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใต้ที่จะสร้างไปสิ้นสุดที่ปาดังเบซาร์ ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมระยะทาง 754 กม.   เช่นเดียวกับการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ที่ประชุมได้รับฟังผลการศึกษาและออกแบบเส้นทางและสถานีในเชิงวิศวกรรม และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการลดหรือแก้ไข รวมทั้งการโยกย้ายเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน  จากนั้นก็เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

                   ผู้แทนของชมรมฯ ได้ย้ำข้อเสนอให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและการใช้จักรยานมายังสถานีรถไฟความเร็วสูง อันได้แก่ ที่จอดจักรยานที่สถานีรถไฟ และทางเดินเท้ากับทางจักรยานที่ให้ความปลอดภัย สะดวก และน่าใช้  และขอให้รับการนำรถจักรยานขึ้นรถไฟความเร็วสูงไว้พิจารณาด้วย  ผู้แทนชมรมฯ ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดของ สนข. ที่อาจจัดให้มีระบบจักรยานสาธารณะ (Bike sharing system) ที่สถานีรถไฟ  ทั้งหมดนี้จะเอื้อให้ประชาชนหันมาเดินและใช้จักรยานมาใช้รถไฟความเร็วสูง ทั้งเพื่อไปทำงานและท่องเที่ยว เนื่องจากที่ตั้งสถานีนอกกรุงเทพฯ ทั้ง หมดอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเดินทางไปมาได้ด้วยการเดินและการใช้จักรยาน

                   อนึ่ง ผศ. ดร. พนิต ภู่จินดา กรรมการชมรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ขึ้นเวทีให้ความรู้ถึงภาพรวมของการมีระบบรถไฟความเร็วสูงกับการเดินทางและการพัฒนาประเทศแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ไฟติดล้อจักรยาน เพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสนุก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น