Home / Booklet / ทางจักรยานริมแม่น้ำไทย เทียบกับญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวันและจีน

ทางจักรยานริมแม่น้ำไทย เทียบกับญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวันและจีน

ทางจักรยานริมแม่น้ำไทย เทียบกับ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และจีน

“…..บทความชิ้นนี้ผมเพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นอีกมุมเท่านั้นว่า บริบททั้งทางกายภาพและทางสังคมของเรากับของเขาไม่เหมือนกันจึงต้องพิจารณากันดีๆ”
อ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เจ้าของบทความกล่าวทิ้งทายบทความ


Comments

comments