Home / Booklet / คนไทย ไม่ออกแรง

คนไทย ไม่ออกแรง


การขยับร่างกายหรือออกกำลังกายที่ทำไปได้พร้อมกันกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ไปต่อรถ ไปซื้อของ ไปจ่ายตลาด ไปโรงเรียน ไปประชุมหมู่บ้าน ไปวัด คือการใช้จักรยาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานราคาแพง ……………….

Comments

comments