Home / VDO (page 2)

VDO

ข่าวค่ำ NBT : สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง (2 ธ.ค. 57)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 อาจารย์ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "สุขภาวะหลังอาน จักรยนคนเมือง" และได้เรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 จะเปิดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

Read More »

ข่าวดีจุดประกาย ชุมชนจักรยานบ้านดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

ข่าวดีจุดประกาย สสส. นำเสนอตัวอย่างชุมชนที่มีคนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ที่ชุมชนจักรยานบ้านดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 

Read More »

จักรยานสอนศิลป์ …เติมยิ้มให้เด็กชายแดนใต้

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ส่งผลให้เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ขาดกิจกรรมดีๆในการกระตุ้นความคิดด้านศิลปะ โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีแนวคิดจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รักการมีกิจกรรมทางกายโดยการเดินและการใช้จักรยาน ผ่านการรังสรรค์งานทางด้านศิลปะ กอปบกับมีกลุ่มศิลปินอาสา และคนทำงานด้านสื่อและสิ่งแวดล้อม ขานรับแนวคิดและอาสาลงพื้นที่

Read More »

จักรยานบันดาลใจ -ชุมชนสองล้อ

ชุมชนจักรยาน...สร้างได้ ง่ายกว่าที่เราคิด แค่ชีวิตผูกพันกับจักรยาน

รายการ HUMAN RIDE จักรยานบันดาลใจ นำเสนอเรื่องชุมชนจักรยาน ชุมชนจักรยานแบบไทยๆ ที่บ้านดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

ผลผลิตของชมรมฯ ภายใต้การดำเนินงานโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

cr: ขอขอบคุณรายการ HUMAN RIDE : จักรยานบันดาลใจ และสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

Read More »

ลูกเสือจักรยาน

"ค่ายลูกเสือจักรยาน" กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างต้นแบบชุมชนจักรยาน-เมืองน่าอยู่ เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (ปีที่ 2) 

Read More »

ชีวิต ติด เดิน VTR ประกวดหนังสั้น

     ทุกคนเกิดาเรียกว่าต้องเดินมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่ด้้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมและสังคมเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยเอื้ออำนวยให้คนเราต้องเดินน้อยลง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ฯลฯ ซึ่งถ้าทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ อย่างขึ้นลงบันไดชั้นหรือ 2-3 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์ หรือเมื่อออกจากบ้าน ออกจากออฟฟิศไปที่ใกล้ๆ ก็หันมาเดินไปขึ้นรถไฟฟ้า เดินไปปากซอย เดินไปซื้อกับข้าว เดินไปจ่ายตลาด ฯลฯ "ยิ่งใกล้ยิ่งต้องเดิน" คำสัมภาษณ์ของ อ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ใน VTR นี้

Read More »

CAR FREE MAN

หลากหลายความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมการเดินทางในชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่ด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชนต่างๆ หลายๆคนล้วนคือ คาร์ฟรีแมน CAR FREE MAN (คนปลอดรถ(ยนต์)ส่วนตัว....

Read More »

จักรยอนเต่า Amphi-Velo (20 ส.ค.56)

              TCC ขอแนะนำ "จักรยอนเต่า (Amphi-Velo)" ผลงานสร้างสรรค์จากช่างนักประดิษฐ์ที่จบการศึกษาเพียงชั้นประถม 7 จากชลบุรี ลุงอู๋ (นายอู๋ สุนทรยาตร์) สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด จากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More »

สังคมไทย…(ไม่) นิยมการเดิน (17 ส.ค.56)

          สังคมไทย...(ไม่) นิยมการเดิน การแสดงทรรศนะของท่านอานันท์ ปันยารชุน และ ศ.นพ.ประเวศ วสี  ต่อสังคมไทยที่เริ่มไม่ค่อยนิยมการเดิน ด้วยสาเหตุใด ....
          ติดตามคำตอบของทั้งสองท่านนี้ ผ่าน i bike i walk -VDO 

Read More »