Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ประกวดภาพถ่าย “ทางเท้า…เล่าเรื่อง”

ประกวดภาพถ่าย “ทางเท้า…เล่าเรื่อง”

ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “ทางเท้า…เล่าเรื่อง”

ดูผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทภาพประทับใจ และประเภทภาพสะเทือนใจ

ชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพที่ได้รับรางวัลและผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด

19-23 กันยายน 2555 ณ ชั้น 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)  

Community Desirable/Undesirable Walkway

โครงการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่องและแนวคิดต่อทางเท้าและสภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาของชุมชน

จุดประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเดินเท้าที่ดีของชุมชนที่ปลอดภัยและสะดวกสบายโดยเฉพาะกับคนเดินถนนและกลุ่มผู้พิการ
 • เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันในสังคมต่อประเด็นการใช้พื้นที่สาธารณะ
 • เพื่อปรับปรุงให้เกิดทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่น่าเดิน น่าใช้
 • เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้ทางเท้าในเขตเมืองของไทยในปัจจุบัน

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ สถาปนิก ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่อยากทำให้ทางเท้าน่าเดิน

ประเภทของภาพถ่ายในการส่งประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ‘ความประทับใจ’
 2. ‘ความสะเทือนใจ’

เกณฑ์ในการตัดสิน

 1. ความชัดเจนของเนื้อหาภาพที่สื่อถึงความประทับใจหรือสะเทือนใจ 70%
 2. สุนทรียภาพ 30%

ขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด

ทางเท้าโดยรอบชุมชนและย่านที่พักอาศัย ที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ตลาด โรงเรียน วัด สวนสาธารณะ แม่น้ำ คูคลอง ฯลฯ (ในเขตเมืองหรือนอกเมืองก็ได้) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ไม่รับผลงานจากต่างประเทศนะจ๊ะ)

หมายเหตุ “ทางเท้า” ในที่นี้ ต้องเป็นทางเท้าที่เกิดจากการก่อสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของถนนเพื่อสัญจรโดยการเดินหรือโดยยานพาหนะ,ไม่รวมทางเท้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ช่องทางส่งผลงานและการลงทะเบียนเข้าประกวด

ผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องเข้าไปลงทะเบียนรับหมายเลขภาพที่ www.thaicyclingclub.org

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน www.facebook.com/pages/โครงการประกวดภาพถ่าย-ทางเท้า-เล่าเรื่อง

การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ส่งผลงานเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (Digital file) พร้อมระบุหมายเลขลงทะเบียนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
 2. บรรยายประกอบภาพ “ประทับใจ” หรือ “สะเทือนใจ” อย่างไร ไม่เกิน 50 คำ รวมทั้งระบุสถานที่ทางเท้าที่ท่านถ่ายภาพมาด้วย
 3. ท่านสามารถส่งผลงานประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้ง 2 ประเภท (ประทับใจและสะเทือนใจ)หัวข้อละไม่เกิน 2 ภาพเท่านั้น
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
 5. สามารถ ปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง และต้องไม่ใช่การตัดต่อภาพ
 6. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้รูปเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดงาน ผู้จัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะได้ต่อไปโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน

วันปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวด :

15 กันยายน 2555

วันตัดสินและมอบรางวัล:

17 กันยายน 2555 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน คุณอานันท์  ปันยารชุน  เป็นประธานในงาน

เงินรางวัล รวม ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน (รวม 54,000)

ประเภท “ความประทับใจ”

ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล = 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล = 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล = 3,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล = 2,000 บาท

ประเภท “ความสะเทือนใจ”

ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล = 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล = 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล = 3,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล = 2,000 บาท

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น