Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / กองออกกำลังกายชวนชมรมฯ ส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมกัน

กองออกกำลังกายชวนชมรมฯ ส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมกัน

กองออกกำลังกายชวนชมรมฯ ส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมกัน

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการพูดคุยถึงการทำงานส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของกองฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยบุคลากรของกองออกกำลังกายฯ ประมาณสิบคน และบุคคลภายนอกอีกสามคน คือ อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ซึ่งทำงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายกวิน ชุติมา เลขาธิการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และนายเนตร สงวนสัตย์ นักจักรยานอาวุโส

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เต็งอำนวย รักษาการผู้อำนวยการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้เล่าให้ฟังว่ากองออกกำลังกายฯ มีจุดแข็งอยู่ที่งานวิชาการ ส่วนงานที่กองทำอยู่แล้วหรือมีแผนในปัจจุบันที่จะทำต่อไปในปีหน้าก็มีอยู่มากมาย เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายทุกรูปแบบทุกกลุ่มอายุ, การวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์และการทำ Air War หรือการใช้สื่อมวลชนในการรณรงค์ให้ความรู้

จากนั้นอาจารย์ณรงค์ได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานของ สสส. ในเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย  อาจารย์ได้เสนอแนวทางให้กองออกกำลังกายฯ ใช้กิจกรรมที่มีคนทำมากมายอยู่แล้วมาสร้างกระแสให้ทำกันมากขึ้น ซึ่งก็คือการขี่จักรยาน โดยอาจารย์คาดว่า การขี่จักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่ดี จะมาแรงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อยจะไปถึงจุดหนึ่งที่ประชาชนต้องหาทางเลือกในการเดินทางอื่นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

ด้านนายเนตร สงวนสัตย์ หรือที่ผู้ใช้จักรยานมักเรียกกันว่า “ลุงเนตร” ด้วยวัยอาวุโสกว่าเจ็บสิบปี ซึ่งได้รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างแข็งขันมาโดยตลอด ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ก็ได้ให้ความเห็นถึงกิจกรรมที่น่าดำเนินงานหลายประการที่ทางกองฯสามารถรับไปปฏิบัติได้

ส่วนนายกวินได้เล่าถึงการดำเนินงานของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยตามโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และจะทำต่อไปอีกหลายปีในอนาคต โดยมีทั้งงานศึกษาวิจัยให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้มาผลักดันนโยบายด้านการเดินและการใช้จักรยาน และงานในเชิงสังคม เช่น การฝึกอบรมการขี่จักรยานให้เด็กนักเรียนและ อสม., การรณรงค์ตามท้องถนน, การทำสื่อเผยแพร่แนวคิดและประสบการณ์ และที่เป็นงานหลักที่สุดคือการสร้างชุมชนจักรยาน

จากนั้นได้มีการหารือถึงกิจกรรมที่จะทำร่วมกันได้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าน่าจะเป็นด้านการวิจัยกับการเสริมสร้างและเผยแรพ่ความรู้เกี่ยวกับการขี่จักรยาน

รายงานโดย กวิน ชุติมา

                                                                                                                                                                                                                    กันยายน 2555

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น