Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / เชิญชวนคนหัวใจจิตอาสา

เชิญชวนคนหัวใจจิตอาสา

จดหมายถึงคนหัวใจจิตอาสาทุกคน 

                                                                                                                        เดือนตุลาคม 2555

เรื่อง  เชิญชวนคนหัวใจจิตอาสา
เรียน  คนหัวใจจิตอาสา


         ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กำลังคิดการใหญ่ โดยกำลังดำเนินโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย โดยหวังว่าเมื่อมีนโยบายสาธารณะเช่นว่านี้แล้ว จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งงบประมาณ กำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น มาส่งเสริมและสนับสนุนให้การเดินทางที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมทั้งสองประเภทนี้ สามารถกระทำได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคนไทยทุกเพศทุกวัย และทุกสมรรถนะของร่างกาย
การทำงานใหญ่เช่นนี้ และการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยให้หันมาเดินและใช้จักรยานมากขึ้นนี้ ต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือสูงจากทุกภาคีของสังคม และต้องมีคนที่มีจิตสาธารณะมาช่วยงานจำนวนมาก

     งานจิตอาสานี้มีทั้งการกำหนดแนวคิดและนโยบาย การออกแบบทั้งทางกายภาพและทางงานศิลป์ การวิจัยและเก็บข้อมูล การรณรงค์ การทำสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคม ส่งข่าวทางเฟสบุ๊ค อัพเดทข้อมูลทางเว็บไซต์ การเฝ้าระวังสแปมหรือไวรัสบนเว็บไซด์ของชมรมฯ รวมไปถึงการติดตามงาน การจัดกิจกรรม เช่น งานค่ายเด็กด้อยโอกาส ค่ายครอบครัว ค่ายผู้สูงอายุ และอื่นๆอีกมากมาย

    จดหมายน้อยนี้นี้มาถึงท่านและเครือข่ายเพื่อนฝูงญาติสนิทของท่าน เพื่อชักชวนให้มาช่วยกันทำงานให้แผ่นดิน ทั้งนี้ เราเชื่อว่างานนี้เป็นโครงการเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เพราะสามารถสร้างความน่าอยู่ของชุมชนและเมือง รวมทั้งมีผลกระทบทางบวกต่อสังคมไทยในระยะยาวได้อีกมาก

      จึงขอให้พิจารณาด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

                         (ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์)
ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ติดต่อร่วมเป็นทีมคนหัวใจจิตอาสาได้ที่
เบอร์โทรศัพท์  02 618 4430  และ e-mail : tcc@thaicyclingclub.org

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น