ข่าว Walk to school

    เริ่มออกเดินเครื่องกันแล้วกับโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไป สู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งขับเคลื่อนโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเชิญชวนโรงเรียนและน้องๆ ให้ส่งแนวคิดร่วม “กิจกรรม Walk to school : บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ” ซึ่งต้องการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่บ้านอยู่ไม่ไกลสามารถใช้วิธีเดินไป โรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมออกกำลังกาย และสามารถเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเดินทางในระยะสั้นๆ

โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีโรงเรียนส่งแนวคิดและกิจกรรมจากทั่วประเทศเข้ามาจำนวนมาก และทางคณะกรรมการได้มีการคัดเลือกและประกาศผลเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 10 แห่ง โดยใน ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จ.เชียงราย นำเสนอแนวคิด “เตียวไปโตยกั๋น Walk together” 

ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร กับแนวคิด “ชีวิตสดใส เดินไป ปั่นไป บ้านไม่ไกล เดินไปโรงเรียนกันเถอะ” ,โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรบ้านนครชุม จ.กำแพงเพชร แนวคิด “บ้านไม่ไกล เดินไปโรงเรียนกันเถอะ”, โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา “เดิน เดิน ปั่น ปั่น ระยะทางสั้นๆ ฉันและเธอช่วยกันช่วยกัน”
ส่วนโรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) จ.พระนครศรีอยุธยา เสนอแนวคิด “การเดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี”, โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ “เดินไปโรงเรียนกันเถอะ”, โรงเรียนกุดตาเพชร จ.ลพบุรี “เด็กไทยบ้านใกล้เดินไปโรงเรียน”, โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง จ.ลพบุรี “บ้านใกล้ไม่แชเชือน ชวนพี่และเพื่อนเดินไปโรงเรียน”     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จ.อุบลราชธานี “บ้านไม่ไกล เดินไปโรงเรียนกันเถอะ” และสุดท้าย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ จ.มุกดาหาร เสนอแนวคิด “สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เดินปั่นจักรยานไปโรงเรียน”     

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกกำหนดไว้ว่า แนวคิดกิจกรรมจะต้องเกิดจากนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการ รวมทั้งมีแนวร่วม หรือภาคีให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม แผนงานอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด/กิจกรรมที่เสนอทำได้จริง ส่วนผลที่คาดว่าจะได้คือ สามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนได้
ทาง ด้านนางสาวอัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของ ประเทศไทย เล่าว่า “กิจกรรม Walk to school : บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเพื่อขัดเกลา รณรงค์ กระตุ้นให้นักเรียน เยาวชน ที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเดินไปโรงเรียน เกิดกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันด้วยการเดิน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนเดินไปโรงเรียน
“ปัจจุบันการที่ผู้ปกครองไปส่งบุตรหลานโดยการใช้รถ นอกจากจะทำให้รถติด เป็นปัญหาการจราจรติดขัด เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมแล้ว การให้เด็กนักเรียนที่บ้านใกล้ใช้การเดินแทนรถนั้นยังเป็นการออกกำลังกาย ช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว เด็กๆ ที่ใช้วิธีการเดินนั้นทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย”
นางสาว อัจจิมายังกล่าวอีกว่า ความคาดหวังของกิจกรรมนี้อยากให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัด องค์กร หน่วยงานใกล้ๆ บริเวณโรงเรียนมีการรับรู้ รับทราบ และช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้หันมาใช้วิธีการเดินแทนการใช้รถ รวมทั้งช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยว่าทางเดินเท้าสะดวก หรือเหมาะกับการใช้เดินหรือไม่ เช่น ในทางเท้าบางที่ไม่มีที่ให้เดิน เพราะพ่อค้าแม่ค้าใช้ทางเท้าเป็นที่ขายของ หรือเป็นที่ขับขี่ของบรรดารถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเราหวังว่าโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้ สังคมบริเวณรอบๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
   โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นจำนวน 10 แห่ง จะเริ่มต้นออกเดินพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ซึ่งแม้จะเป็น เพียงโครงการเล็กๆ แต่หากคนในชุมชนร่วมกันสนับสนุนแล้วละก็ ก้าวแรกที่ออกเดินอาจขยายนำไปสู่ก้าวต่อๆ ไปที่ยิ่งใหญ่.

ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ X-CITE Kids to Teen NO.4661 ฉบับที่ 5941 9-10 ก.พ. 56

และ  http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/090213/69271

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น