Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / TCC ส่งจดหมายถึงสมอ. ปรับปรุงมาตรฐานจักรยานรองรับ AEC

TCC ส่งจดหมายถึงสมอ. ปรับปรุงมาตรฐานจักรยานรองรับ AEC

ที่ จสท.       042/2556

 18    มีนาคม   2556

เรื่อง     มาตรฐานจักรยาน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ เอ อี ซี

       เรียน     เลขาธิการ

                  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           

            จากการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับชิ้นส่วนจักรยานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (ทีซีซี) จึงขออนุญาตแสดงความเห็นว่าน่าจะมีการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์มากขึ้น

            ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นเพียงมาตรฐานของชิ้นส่วนจักรยาน เช่น มอก.ว่าด้วยวงล้อ กระดิ่ง ห้ามล้อ ซี่ลวด ฯลฯ แต่ทว่ายังไม่มีมาตรฐานสำหรับจักรยานทั้งคัน ชมรมฯ จึงมีความเห็นว่าน่าจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้เช่นกัน

            นอกจากนี้ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศจะต้องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งนั่นหมายความว่าระบบภาษีส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ ทำให้มีโอกาสที่ประเทศคู่ค้าอาจนำจักรยานคุณภาพต่ำราคาถูก เข้ามาทำตลาดมากขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนคนไทยจักเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ชมรมฯจึงใคร่ขอเสนอว่าประเทศไทยควรเร่งออกมาตรฐานจักรยานขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการนำเข้าจักรยานจากต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

            อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันจักรยานอยู่ในกระแสสังคมและเป็นที่เชื่อกันว่าการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนไทยนับวันจะมากขึ้น ชมรมฯจึงขออนุญาตเสนอให้ สมอ. พิจารณาการออกมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วนจักรยานอย่างรีบด่วน โดยชมรมฯ ขอปวารณาตัวในการเข้าร่วมคิดร่วมทำกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อป้องกันปัญหานี้ให้กับสังคมไทยในโอกาสต่อไป

           จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

  

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                         ศาสตราจารย์กิตติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์

                                                  ผู้ก่อตั้งและประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น