Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / แนวคิดในเรื่องใบขับขี่จักรยาน

แนวคิดในเรื่องใบขับขี่จักรยาน

จากการที่ชมรมฯได้นำเสนอให้มีการรื้อฟื้นการทำใบขับขี่จักรยาน ซึ่งได้จุดประกายให้มีการถกเถียงในประเด็นนี้กันมากพอสมควรมาในระยะหนึ่งแล้ว ทั้งในแง่เห็นด้วยและเห็นต่าง

            ชมรมฯ จึงเห็นว่า ณ เวลานี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะขออธิบายแนวคิดของเรื่องนี้ต่อไป  ดังนี้

  ข้อหนึ่ง คือ ใบขับขี่จักรยานไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่ไม่เคยมีมาเลย คนไทยหลายคนก็มีหรือเคยมีมาแล้ว ด้วยการสอบรับใบขับขี่ฯ ในราคาเพียง 1 บาท

            ข้อสอง เมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ชมรมฯได้เคยพาสมาชิกไปสอบขอรับใบขับขี่ฯ 2 ครั้ง ที่กรมการขนส่งทางบก กทม. โดยครั้งที่ 2 ชมรมฯร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมการขนส่งทางบก มีสมาชิกไปร่วมสอบขอรับใบขับขี่นี้หลายร้อยคนต่อครั้ง โดยในครั้งที่ 2 นี้ มีแจกกระเป๋าคาดเอวด้วย

            ข้อสาม ช่วงนั้นไม่ได้ไปทำกิจกรรมนี้ที่ต่างจังหวัด เพราะเราไม่มีงบประมาณ

            ข้อสี่ แม้ว่าจะ‘มีไว้ก็ไม่เสียหลาย’อย่างที่เขียนไว้ที่กระเป๋าคาดเอว แต่ก็มีสมาชิกอีกมากเลือกที่จะไม่ไปขอสอบฯ อาจเพราะไม่เห็นความสำคัญ หรือติดภารกิจ หรือไม่มีเวลา ฯลฯ

            ข้อห้า กรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกการสอบขอรับใบขับขี่จักรยาน ด้วยเหตุผล (เป็นการภายในและไม่เป็นทางการ) ว่ากรมฯไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องนี้มากพอ และไม่คุ้มกับการให้บริการเพราะเก็บค่าบริการเพียง 1 บาท

            ข้อหก การไม่มีใบขับขี่จักรยาน อาจทำให้มีปัญหาสำหรับผู้ใช้จักรยานบางคน  ในทางกฎหมาย หรือการเรียก หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี ซึ่งอาจเป็นรถยนต์, รถเมล์หรือมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ หากคู่กรณีแย้งว่าผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ฯ ก็ไม่ควรมีสิทธิมาใช้พื้นผิวจราจรบนถนน  ซึ่งเป็นเรื่องเสียหายต่อผู้ที่ใช้จักรยานและประสบอุบัติเหตุ และเราเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้มีความคลุมเครือเช่นว่านี้ต่อไปเรือยๆโดยคนใช้จักรยานมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเมื่อเรื่องไปถึงโรงพัก

            ข้อเจ็ด ในต่างประเทศมักไม่มีใบขับขี่จักรยาน ด้วยบริบทที่ต่างกันกับของไทย เพราะในต่างประเทศที่เจริญแล้ว มักมีทางจักรยานที่แยกออกจากถนน  และมีความปลอดภัยอยู่แล้ว ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองยังไม่มีความปลอดภัยเช่นนั้น เราจึงควรมีมาตรการที่รัดกุมกว่าของเขา

            ข้อแปด การมีใบขับขี่จักรยานในชนบทหรือเมืองเล็กๆต่างจังหวัดในประเทศไทยไม่มีความจำเป็น เพราะมีความปลอดภัยในตัวมันเอง

            ข้อเก้า ในสมัยก่อนที่ยังมีการสอบใบขับขี่จักรยาน ประชาชนหรือชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปสอบขอรับใบขับขี่จักรยาน  เป็นปกติวิสัยของสังคมไทย ซึ่งตำรวจจราจรก็ไม่ได้ตรวจจับคนที่ไม่มีใบขับขี่จักรยานพวกนั้นเป็นปกติวิสัยเช่นกัน

            ข้อสิบ มาในสมัยปัจจุบัน การมีการสอบใบขับขี่จักรยานก็เหมือนกับเรื่องราวในอดีต คือ บางคนอาจไม่ต้องการมีใบขับขี่ จะด้วยติดที่ค่าใช้จ่าย,ค่าเดินทางหรือความยุ่งยากก็ตามที แต่บางคนโดยเฉพาะคนที่ใช้จักรยานในเขตเมืองที่มีความปลอดภัยจากการจราจรต่ำ อาจต้องการมีใบขับขี่ฯที่แสดงสิทธิของตนบนท้องถนน จะเรียกว่า‘มีไว้ไม่เสียหลาย’ก็ได้

            ข้อสิบเอ็ด การที่บอกว่าทุกคนต้องไปสอบใบขับขี่จักรยาน จึงไม่ใช่เรื่องจริง และไม่ใช่สิ่งที่ควรทำในบริบทไทย การสอบเพื่อขอรับใบขับขี่จักรยานจึงควรเป็นเพียงทางเลือกของแต่ละคน แล้วแต่ความต้องการและสมัครใจของคนนั้นๆ ซึ่งมีไว้ไม่เสียหลายอย่างที่ว่า

            ข้อสิบสอง มองในอีกมุมหนึ่ง  การที่คนที่ไม่ต้องการมีใบขับขี่  เรียกร้องไม่ให้มีการสอบใบขับขี่ อาจเป็นการรอนสิทธิของคนที่ต้องการจะมี…ก็ได้

            ข้อสิบสาม  ชมรมฯเป็นเพียงหน่วยเดียวในสังคม  หน่วยอื่นๆที่คิดต่างสามารถแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกว่าไม่เห็นด้วย…ก็ได้ เพราะนี่คือพื้นฐานประชาธิปไตย

            ข้อสิบสี่ นักกฎหมายและนักสังคมท่านใดที่สนใจประเด็นนี้ และต้องการศึกษาข้อกฎหมายหรือบริบททางสังคม รวมทั้งข้อดี-ข้อเสีย ของการมีหรือไม่มีใบขับขี่จักรยาน ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ชมรม TCC ตลอดเวลาทำการ

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

3 comments

  1. Liebe Ihr,ich glaube, Ihr habt eine Leserschaft die wahrscheinlich nicht so ein ausgeprägtes Seiedbewusstsenn hat und deshalb nicht so oft kommentiert. Ich finde übrigens Euren Blog grossartig und schaue regelmässig auf Eure Seite.Liebe Grüsse, Jessika

  2. Reblogged this on and commented:If you can help- please do! This woman blogger that I follow is amazing and she is trying to do another amazing, beautiful thing here. Please read- it is worth it! Thank you!

  3. Congratulations to Ryan!As for the suggestions for Dredmor, in the forums are conversations about several things that would be great if they were included. There’s a suggestion about a second skill belt, bags for crafting materials to improve inventory management, something about making the mod selection permanent between sessions… that’s only what I remember right now As for project Odin… well, I just can’t wait!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น