Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / จักรยานอาจได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูง

จักรยานอาจได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ต่อรายงานการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ ๑  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตัวแทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(กวิน ชุติมา)ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

สนข. รายงานความคืบหน้าของโครงการว่า อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของเส้นทางทั้งสาย (ซึ่งจากทางเลือก ๕ เส้นทางในครั้งแรก คงเหลือเพียง ๒ เส้นทาง ที่ไปตามทางรถไฟเดิมผ่านอุตรดิตถ์ หรือทางใหม่ผ่านสุโขทัยเนื่องจากต้องการให้ทางรถไฟผ่านเมืองพิษณุโลก) และงานออกแบบกรอบรายละเอียด กับศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก โดยจะใช้เขตของการรถไฟที่มีอยู่เดิม ซึ่งกว้าง ๘๐ เมตร ให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเวนคืน

ช่วงอภิปรายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตอบข้อซักถามนั้น ผู้แทนชมรมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบรางเดิมสำหรับรถไฟธรรมดาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งการมีรางคู่และการเชื่อมโยงระหว่างระบบรางกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ คือการเดินและการใช้จักรยาน ซึ่งประชาชนทั่วไปจะได้ใช้มากกว่าเนื่องจากค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงจะมีราคาสูงเป็นธรรมดา ดังนั้นจึงควรจะพัฒนาระบบรางเดิมก่อนรถไฟความเร็วสูง หรืออย่างน้อยก็พร้อมๆกัน

สำหรับประเด็นดังกล่าวนี้ สนข.ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงจะจอดที่สถานีระหว่างทางเพียง ๙ หรือ ๑๐ แห่งเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเดิมของการรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามอำเภอหรือหัวเมืองต่างๆ กว่า ๕๐ สถานี รวมทั้งผู้ใช้จักรยานด้วยให้เข้าถึงและใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงได้ ทั้งนี้ อาจจะอนุญาตให้นำจักรยานขึ้นรถไฟความเร็วสูงได้ หรือจัดให้มีที่จอดจักรยานตามสถานีต่างๆ

การดำเนินการปรับปรุงระบบรถไฟของเดิมนั้น มีความสำคัญมากเช่นกัน เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าถึงกันได้ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณใกล้เคียงกับรถไฟความเร็วสูงเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้ว 3 โครงการ (จาก 5 โครงการ) ซึ่งนับว่ามีความก้าวหน้าไปมากแล้ว แต่ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนค่อนข้างน้อย

ติดตามบรรยากาศสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.thaihispeedtrain.com

บรรยากาศการสัมมนาฯ : ผู้อภิปรายตอบข้อซักถามจากห้องประชุม บรรยากาศการสัมมนาฯ : ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น บรรยากาศการสัมมนาฯ :อ.อนุกูลกิจ คำรบธนสาร ม.กรุงเทพ สนับสนุนประเด็นการแสดงความคิดเห็นตัวแทนชมรมฯ

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

ตัวแทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น