Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / TCC จดหมายถึง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ทบทวนนโยบายการซื้อรถตู้

TCC จดหมายถึง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ทบทวนนโยบายการซื้อรถตู้

ที่  จสท. 054/2556

                                                                                    7   มิถุนายน   2556

เรื่อง      การทบทวนนโยบายซื้อรถตู้สำหรับรับส่งนักเรียนในโรงเรียนเล็กที่ถูกยุบรวม

       เรียน     นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     บทความตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่16 พฤษภาคม 2556

ในหัวข้อเรื่อง ‘ยุบโรงเรียนเล็ก กับรถขนเด็กและจักรยาน ’

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจะยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตามที่เป็นข่าวและเป็นที่รับทราบกันอยู่ทั่วไป ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดหารถตู้จำนวน 1,000 คัน สำหรับการรับส่งนักเรียนที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบรวม

ข้าพเจ้า ในฐานะประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเสนอให้ท่านทบทวนนโยบายการจัดหารถตู้จำนวนมากนี้  และหันมาจัดซื้อจักรยานคุณภาพเหมาะสม ให้แก่เด็กนักเรียนในการเดินทางแทน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้

1.       งบประมาณแพงกว่าการจัดซื้อรถจักรยานมากกว่า 2 เท่า (โดยมีสมมุติฐานการจัดซื้อรถตู้คันละ 1 ล้านบาท)

2.       งบประมาณการซ่อมบำรุงดูแลรักษา ค่าประกันและค่าน้ำมันสูงกว่าวิธีการใช้จักรยาน 2 เท่า

3.       ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานขับรถเพิ่มเติม ซึ่งปัญหานี้รวมไปถึงสวัสดิการ และจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง

4.       การใช้รถรับส่ง ทำให้เพิ่มปัญหามลพิษและโอกาสเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

5.       การอาศัยรถรับส่งทำให้เด็กนักเรียนไม่เรียนรู้วิถีชีวิตของการพึ่งตนเอง

6.       การใช้รถจักรยานของเด็กทำให้เด็กมีสุขภาพดี สามารถลดความอ้วนได้ ซึ่งเป็นปัญหาหรือสิ่งที่สังคมไทยต้องให้ความสำคัญในยุคสมัยปัจจุบัน

7.       การใช้จักรยานเป็นพาหนะสามารถทำให้สังคมเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ดังประสบการณ์ที่เห็นได้มากมายในประเทศต่างๆทั่วโลก

8.       การใช้จักรยานของเด็กนักเรียนสอนให้เด็กรู้จักการบริหารเวลาเพราะสามารถกำหนดรู้ได้ว่า จะใช้เวลาเท่าใดจึงถึงโรงเรียน ซึ่งย่อมต้องเร็วและสะดวกกว่าการ
รอรถตู้ ซึ่งต้องเวียนไปรับนักเรียนคนอื่นที่อยู่ห่างออกไป

9.       การที่เด็กนักเรียนสามารถกำหนดเวลาเดินทางได้  ทำให้เด็กมีเวลาเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งเด็กสามารถช่วยพ่อแม่ทำงานในบ้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการรดน้ำทำสวนครัว การเลี้ยงสัตว์  การเช็ดกวาดปัดถูบ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยในชุมชนขนาดเล็ก (ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นส่วน
ใหญ่)

10.   ระยะทางที่เด็กนักเรียนต้องขี่จักรยานไปโรงเรียนไม่ใช่อุปสรรค เพราะการใช้จักรยานระยะทาง 5 กิโลเมตร เด็กสามารถทำได้ในเวลาเพียง 15 -20 นาที

                      อนึ่ง ได้มีบทความเกี่ยวกับประเด็นนี้ เรื่อง ‘ยุบโรงเรียนเล็ก กับรถขนเด็กและจักรยาน’ ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ดังเอกสารที่ส่งมาด้วย

                            ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                   (ศ.กิตติคุณ ธงชัย  พรรณสวัสดิ์)
ผู้ก่อตั้งและประธาน  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น