Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน

ชมรมฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน

                 สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ

ศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ครั้งที่ ๒ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่จังหวัดนครปฐม และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย โดยคุณกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ เป็นตัวแทนไป  การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้า

ร่วมประมาณ ๒๕๐ คนจากหกจังหวัดที่คาดว่าจะอยู่ในเส้นทาง

ผู้แทนจาก สนข.และคณะกรรมการชี้แจ้งและร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนชมรมฯและประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ

                

                ผู้ดำเนินโครงการได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการในด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  จากนั้นก็

ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อกังวลในเรื่องการเวนคืนที่ดินและจุดตัดทางรถไฟกับถนน  ในขณะที่ผู้แทน

ชมรมฯ ได้ให้ข้อคิดว่า การนำเสนอทั้งด้วยวาจา โบรชัวร์ และบอร์ดนิทรรศการ ไม่ได้กล่าวถึงจักรยานไว้เลย (ซึ่งต่างกับโครงการศึกษาและออกแบบ

รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่) จึงขอให้โครงการให้ความสำคัญกับการใช้จักรยาน และการพัฒนาระบบรถไฟชานเมืองและระบบรางคู่

ควบคู่กับรถไฟความเร็วสูง ในฐานะเป็นระบบเชื่อมต่อ(Feeder system)นำคนมาขึ้นรถไฟความเร็วสูง เช่นเดียวกับรถประจำทาง โดยไม่ส่งเสริมให้

คนขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่สถานี ซึ่งจะสร้างปัญหาจราจรให้ชุมชนรอบๆสถานีรถไฟ  รวมทั้งการจัดให้มีที่บรรทุกจักรยานบนตู้รถไฟความเร็วสูง

ด้วย(ซึ่งทางสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่รับไปพิจารณาแล้วว่าจะจัดบริการให้ได้อย่างไร)  ผู้แทน สนข. ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการใหญ่ที่ดูแลโครงการ

รถไฟความเร็วสูงทั้งสี่สายเป็นชุดเดียวกัน ดังนั้นทั้งสี่สายจะจัดการไปในแนวเดียวกัน

                อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผศ. ดร. พนิต ภู่จินดา กรรมการชมรมฯ ได้ขึ้นเวทีเป็นผู้ร่วมอภิปรายให้ข้อมูลและตอบคำถามในฐานะนักวิชาการ

ด้านผังเมือง ในช่วงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย

รายงานโดย กวิน  ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น