Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ภาคีเครือข่ายเดิน-จักรยาน ร่วมทบทวนสิ่งที่ทำมา……เพื่อก้าวไปข้างหน้า

ภาคีเครือข่ายเดิน-จักรยาน ร่วมทบทวนสิ่งที่ทำมา……เพื่อก้าวไปข้างหน้า

ภาคีเครือข่ายเดิน-จักรยาน ร่วมทบทวนสิ่งที่ทำมา……เพื่อก้าวไปข้างหน้า

มื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โครงการประเมินผลและจัดการความรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัด “เวทีพัฒนาศักยภาพภาคี” ให้กับผู้ที่ร่วมดำเนินงานโครงการย่อยในการดำเนินโครงการใต้โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เวทีครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดกระบี่ พิจิตร สุพรรณบุรี และอุตรดิตถ์, มูลนิธิโอกาส และส่วนสำนักงานโครงการ

วทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลภายในของ สสส. ในลักษณะ “เพื่อน” นำความจริงมาพูดกันเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข  ทีมวิทยากรได้เริ่มต้นด้วยการทบทวนแนวคิด “พื้นที่สุขภาวะ” ของ สสส. โดยนำมาพิจารณากับแนวคิดและการดำเนินงานของโครงการผลักดันฯ และความคืบหน้า-ความสำเร็จที่เกิดขึ้น  

    มีการตั้งข้อสังเกตในเชิงคำถามและข้อจำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงการไปสู่ความสำเร็จบนฐานการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นการกำหนดตัวชี้วัดหลัก เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และอุปสรรคปัญหาได้อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงโครงการให้ดำเนินการไปบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

จากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มระดมความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการผลักดันฯ อันได้แก่ ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ เงื่อนไขที่ทำให้เกิด และบทเรียน, เป้าหมายความสำเร็จ, ข้อเสนอในการทำให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายเชิงนโยบาย และจะยกระดับการทำงานในอนาคตอย่างไร รวมทั้งต้องการการสนับสนุนจากภาคีใดเพิ่มเติม แล้วนำมารายงานในเวทีใหญ่ให้รับรู้ร่วมกัน

เวทีครั้งนี้มีประโยชน์ยิ่งในแง่ที่ทำให้ได้ทบทวนสิ่งที่ทำมาและได้แง่คิดในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ในระยะที่สาม (พฤษภาคม ๒๕๕๖ – เมษายน ๒๕๕๘) ให้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งๆขึ้น ไปบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

 

รายงานโดยกวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น