Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ร่วมเวทีรับฟังความเห็นการแก้ปัญหาจราจรย่านบางกะปิ

ชมรมฯ ร่วมเวทีรับฟังความเห็นการแก้ปัญหาจราจรย่านบางกะปิ

                 บ่ายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้จัดการสัมมนาครั้งที่ ๒ งานศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนลาดพร้าว ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง และ

ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงส์คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์

รูปที่ ๑ การสัมมนาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                 การเสนอผลการศึกษาและออกแบบทำโดยวิศวกรบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งออกมาเป็นสองแนวทางคือ การแก้ไขปัญหาระยะสั้นด้วยการปรับ

ปรุงลักษณะทางกายภาพและระบบจราจร เช่น ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงทางเท้า รวมทั้งการสร้างทางเดินยกระดับ(Skywalk) กับการแก้ไข

ปัญหาระยะยาวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน ซึ่งข้อเสนอที่ ๒ นี้ในทางปฏิบัติคือการเพิ่มพื้นที่ถนนด้วยการขยายความกว้างของถนนบาง

สายและตัดถนนใหม่ ๓ เส้นทาง ซึ่งจะต้องมีการเวนคืนพื้นที่ โดยเฉพาะที่ถนนศรีบูรพา ซึ่งจะขยายจากสี่เป็นหกช่องทางรถ และมีทางเท้ากับทาง

จักรยานทั้งสองข้าง กว้างรวมกันข้างละ ๓.๘๐ เมตร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bangkapitraffic.com)

รูปที่ ๒ แผนที่ย่านบางกะปิและโดยรอบ แสดงพื้นที่โครงการในวงกลม

                ข้อเสนอเหล่านี้ถูกวิจารณ์คัดค้านอย่างหนักจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้าร่วมการสัมมนา ว่าไม่จำเป็น ไม่เข้าใจสภาพและปัญหาจราจรที่เป็น

จริงในพื้นที่ และทำให้พวกเขาเดือดร้อน โดยชาวบ้านได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น ใช้ซอยที่มีอยู่แล้วระบายรถ

การจัดการไม่ให้หาบเร่แผงลอยใช้ทางเท้าและถนนกีดขวางการจราจร การเพิ่มพื้นที่จอดให้รถประจำทางและจัดการให้จอดไม่เกะกะการจราจร ฯลฯ

พวกเขาอยากให้ กทม.นำมาตรการเหล่านี้ไปทดลองใช้ก่อน ถ้าปัญหายังไม่บรรเทา จึงจะนำข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษามาพิจารณากันใหม่อีกครั้ง

โดยที่ให้คนในพื้นที่รับรู้แต่ต้นและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการใด

               ผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยที่ได้รับเชิญไปร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วยได้ชี้ให้เห็นว่า โครงการที่เสนอมาถึงทำได้ทั้ง

หมดก็เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาชั่วคราว ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอแท้จริง นั่นคือการมียานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล มากกว่าพื้นที่ถนน

ทางออกที่ได้ผลจริงและยั่งยืนคือการลดจำนวนรถยนต์บนถนนลง ด้วยการพัฒนาระบบและโครงสร้างในการเดินทางอื่นที่สะดวกปลอดภัยให้

ประชาชนมีทางเลือก นั่นคือการเดินและการใช้จักรยานสำหรับระยะสั้น และการใช้ขนส่งสาธารณะ คือรถประจำทางและรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงกับระบบ

ที่ครอบคลุมทั้งเมืองสำหรับการเดินทางระยะไกลออกไป ซึ่งแก้ปัญหาจราจรได้จริงอย่างยั่งยืนโดยใช้งบประมาณลงทุนโดยรวมต่ำกว่าและไม่สร้า

งปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน   ข้อเสนอของชมรมฯ ได้รับการปรบมืออย่างหนักแน่นจากผู้ร่วมสัมมนา ทั้งมีผู้เสนอความเห็นคนอื่นๆ สนับสนุน

และนำไปเชื่อมโยงกับข้อเสนอของพวกเขาด้วย

รายงานโดย กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไท

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น