Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / TCC จัด Workshop สร้างความเข้าใจร่วมกัน (ก่อน) ขับเคลื่อน เดิน-จักรยาน สู่นโยบายสาธารณะ

TCC จัด Workshop สร้างความเข้าใจร่วมกัน (ก่อน) ขับเคลื่อน เดิน-จักรยาน สู่นโยบายสาธารณะ

เสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจร่วมกัน(ก่อน)ผลักดันและขับเคลื่อนเดิน-จักรยานสู่นโยบายสาธารณะ” ขึ้น ที่โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ กทม.

มีผู้เข้าร่วม Workshop ครั้งนี้มากถึง 106 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินฯ และกลุ่มนักวิจัย-นักวิชาการ (สรุปจำนวนและรายชื่อดังเอกสารแนบ 1)

การประชุมเริ่มด้วยการบอกเล่าทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมา และภารกิจที่จะทำกันต่อไป “กิโลเมตรที่ผ่านมา… กับเป้าหมายข้างหน้าที่กำหนดไว้” โดย ทพ. อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการฯ  (Presentation ประกอบการบรรยาย ดังเอกสารแนบ 2)

 

จากนั้นเป็นการแนะนำแนวทางและวิธีการจัดกิจกรรมรณรงค์จักรยาน “รณรงค์เดิน-จักรยาน เรื่องง่ายๆ ทำยาก…แต่ทำได้” โดยคุณกิติศักดิ์ อินทรวิศิษฎ์  รองประธานคณะกรรมการกำกับทิศ ได้เล่าพร้อมฉายภาพการรณรงค์จักรยานที่จัดขึ้นในกรุงเวียนนา ออสเตรีย ช่วงที่มีการจัดประชุมจักรยานโลก Velo-city 2013 ที่ผ่านมา ว่าเป็นการรณรงค์ขี่จักรยานของเมืองที่มีคนเข้าร่วมเองด้วยที่อยากมีส่วนร่วมไม่มีของที่ระลึก เช่น เสื้อ หรืออาหารกล่องแจก ไม่ต้องมีพิธีรีตองในการเปิดงาน จัดขึ้นในช่วงเย็นหลังเวลาเลิกงานของคนในเมือง ทุกคนแต่งตัวตามสบาย มีสีสันระหว่างทางที่รณรงค์ และที่สำคัญผู้บริหารของเมืองร่วมขบวนด้วย นั่นคือตัวอย่างการจัดกิจกรรมรณรงค์ในต่างแดน พร้อมนี้ ได้เชิญคุณพรเทพ ดิษยบุตร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ และคุณสัจจา ขุทรานนท์ ประธานชุมชนคนใช้จักรยานแห่งชาติ ขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบ้านเราด้วย  (Presentation ประกอบการบรรยาย ดังเอกสารแนบ 3)

คุณพรเทพเล่าถึงการจัดงาน “วันปลอดรถ” (Car Free Day) ปี ๒๕๕๕ ที่บ้านบางผึ้ง จ.กระบี่ ว่าประสบความสำเร็จได้ตามแนวคิดของการรณรงค์ไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว มีคนเข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน เกินครึ่งหมู่บ้าน มีกิจกรรมสนุกสนาน สื่อมวลชนไปทำข่าว โดยไม่ได้แจกเสื้อหรือของที่ระลึกใดๆ ส่วนคุณสัจจาได้เสริมว่า การรณรงค์ที่ใช้การแจกเสื้อหรือสิ่งของต่างๆ มีค่าใช้จ่ายสูงและนับวันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  อีกทั้งคนที่มาร่วมงานจะมาเพื่อรับของแจก หลายคนเมื่อรับของแล้วก็กลับเลย

จากนั้นมาถึงการแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องที่ตนทำหรือสนใจทำในด้านการสร้างชุมชนจักรยาน เครือข่ายผู้ใช้จักรยาน และงานวิจัย ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างคึกคัก ทำให้ได้เห็นสภาพการณ์ในแต่ละท้องถิ่นและแนวทางในการส่งเสริมการใช้จักรยานที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้น (สรุปประเด็นสำคัญแต่ละกลุ่มย่อย ดังเอกสารแนบ 4)

ช่วงบ่ายเป็นรายการ “ชวนภาคี…ทำบัญชีให้ถูกต้อง” ซึ่งเป็นการชี้แจงและแนะนำการจัดทำเอกสารการเงิน  ตั้งแต่งบประมาณ บัญชี รายงาน และเอกสารประกอบต่างๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคำแนะนำของผู้ตรวจสอบบัญชี โดยเจ้าหน้าที่การเงินและนักบัญชีของโครงการฯ  (Presentation การเงิน-บัญชี ดังเอกสารแนบ 5 และ 6) และปิดท้ายด้วยการรายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยในช่วงเช้า โดยตัวแทนกลุ่มทั้งสาม

       ทิ้งท้ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ TCC ขอขอบคุณภาคีที่เข้าร่วม และถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้น  เพราะภาคีที่มีความสนใจต้องการแนวคิด และตัวอย่างที่ดีก็ได้แนวคิด วิธีการกลับไป  กลุ่มภาคีที่ได้ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนทุน ก็เห็นแนวทางและจุดต่างที่ต้องปรับให้เข้ากับกรอบแนวคิดและทิศทางเดียวกับโครงการฯ  และภาคีเครือข่ายที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่มาก่อนหน้าก็พร้อมปรับการดำเนินงานที่ผ่านมาให้สอดคล้องยิ่งขึ้น ต่างกลุ่มเป้าหมายแต่ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ร่วมขับเคลื่อนและผลักดัน เดิน-จักรยาน สู่นโยบายสาธารณะของสังคมไทย

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

และทีมสำนักงานโครงการฯ

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

5 สิงหาคม 2556

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น