Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / นักปั่นมีเฮดันใช้จักรยานเป็นวาระแห่งชาติ

นักปั่นมีเฮดันใช้จักรยานเป็นวาระแห่งชาติ

  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเสนอเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเดินและการใช้ จักรยาน โดยให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สำหรับแนวทางการจัดระบบและ โครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องเร่งปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และมาตรการต่างๆให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น

“เพื่อให้การส่ง เสริมการเดินและการใช้จักรยานมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้ จะเริ่มนำร่องในมหาวิทยาลัย 120 แห่ง ทั่วประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุกพื้นที่ เพื่อให้เป็นต้นแบบ และประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือความปลอดภัยของคนเดินและคนใช้ จักรยาน”

           ( ภาพประกอบการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล วานนี้ 16 สิงหาคม 2556)

cr: โดย: ทีมข่าวเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

http://m.thairath.co.th/content/eco/363947  17 สิงหาคม 2556

           นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์อื่นๆ ตามอ่านกันได้ตาม link

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น